Home / Tărlungeni / Tărlungeni: Începe și aici Recensământul General Agricol 2020

Tărlungeni: Începe și aici Recensământul General Agricol 2020

În perioada 10 mai 2021 – 30 iulie 2021 se desfășoară la nivelul întregii țări Recensământul General Agricol.

Aceasta este o acţiune de mare anvergură care va asigura informaţiile complexe şi datele statistice pentru realizarea unui tablou exhaustiv al caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole necesare fundamentării programelor şi politicilor agricole și de dezvoltare rurală.

Legislaţia europeană referitoare la structura exploatațiilor agricole şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) prevăd organizarea şi efectuarea de recensăminte generale agricole la intervale de 10 ani.

Datele și informațiile vor fi colectate de la utilizatorii suprafețelor agricole și/ sau deținătorii de efective de animale. Conform metodologiei Uniunii Europene, la toți indicatorii referitori la suprafețele agricole se aplică principiul utilizării, iar la cei referitori la efectivele de animale se aplică principiul proprietății.

Datele vor fi colectate la nivelul întregii exploatații agricole indiferent în câte locații utilizează suprafețe agricole sau deține efective de animale.

CÂND SE DESFĂȘOARĂ?

Colectarea datelor se efectuează în perioada 10 mai – 31 iulie 2021.

CUM SE DESFĂȘOARĂ?

Interviu față în față cu capul/şeful exploataţiei agri­cole cu și fără personalitate juridică, după caz, sau cu o altă persoană din cadrul acesteia care poate furniza informaţiile solicitate, prin intermediul unui chestio­nar electronic instalat pe un echipament informatic portabil.

CINE ORGANIZEAZĂ RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL?

Pregătirea, organizarea şi efectuarea recensămân­tului se realizează de către Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și Ministerul Afacerilor Interne împreună cu structurile teritoriale din subordinea acestora, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

DE CE ESTE IMPORTANT?

Recensământul General Agricol 2020 va evidenţia schimbările intervenite de la Recensământul General Agricol 2010, referitoare la caracteristicile structurale ale exploatațiilor agricole, în ceea ce priveşte situația su­prafețelor agricole utilizate, a suprafețelor aflate sub re­stricţii de mediu, a efectivelor de animale şi adăposturile pentru animale, a persoanelor care au lucrat în agricultu­ră, măsurile de dezvoltare rurală, etc.

Rezultatele Recensământului General Agricol trebuie să răspundă atât cerințelor europene pentru respectarea criteriilor de comparabilitate internaţională, cât și cerin­țelor naționale, asigurând informații care vor fi utilizate de către decidenți politici, cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a înțelege mai bine starea și structura secto­rului agricol și impactul agriculturii asupra mediului.

Recensământul va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea Politicii Agricole Comune care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă ce a reprezentat aproape 40% din bugetul global al Uniunii Europene.

Datele vor permite urmărirea și a unor indicatori statistici de agri-mediu care măsoară impactul agriculturii asu­pra mediului. Astfel, se vor putea susține dezbateri cu privire la o serie de politici, inclusiv politica agricolă co­mună, politica de dezvoltare rurală, politicile de mediu și așa-numitul acord verde.

De asemenea, datele vor contribui la identificarea și afla­rea răspunsurilor la o gamă largă de probleme structu­rale care ar putea ajuta la elaborarea politicilor, cum ar fi:

Cine va face agricultură în viitor având în vedere struc­tura pe grupe de vârstă a fermierilor?

Câte femei mai lucrează în agricultură?

Dispar fermele familiale? Devine agricultura dominată de marile întreprinderi?

Există o creștere a ponderii agriculturii ecologice?

Cum influențează agricultura atât în mod pozitiv cât și negativ mediul?

Cum se schimbă metodele de producție?

Primăria Comunei Tărlungeni face un apel către cetățenii care dețin exploatații agricole să colaboreze cu recenzorii și să le ofere acestora informațiile necesare pentru ducerea la îndeplinire a recensământului. Componența recenzorilor Recensământului Agricol.

Tărlungeni: 0,35 la mie incidența COVID-19. Primarul Severius Beșchea îndeamnă la vaccinare și oferă propriul exemplu

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia