Home / Actual / Cronica săceleană: Ziua Bunului Vecin

Cronica săceleană: Ziua Bunului Vecin

Într-o frumoasă zi de vară de la sfârşitul lunii mai şi începutul lui cireşar, mai exact pe 30.05.2015, am fost martorii unei interesante iniţiative cetăţeneşti, preluată an de an, sub genericul „Ziua bunului vecin”, care a ajuns la a-VI-a ediţie, vârstă „preşcolară”. În cadrul acesteia, locuitorii străzilor Mocanilor, Unirii, Oituz şi Nicolae Colceag, din Satulung, au fost invitaţi la o întâlnire de suflet, unde au avut ocazia să consacre mai mult timp unei mai bune cunoaşteri reciproce, unei convieţuiri în pace şi înţelegere, să vorbească despre curăţenia şi înfrumuseţarea străzilor unde locuiesc, despre conservarea şi transmiterea tradiţiilor locale ca şi despre acţiunile gospodăreşti desfăşurate cu vestit alai, muzică, voie bună, bere, ţuică, vinuri alese şi nelipsiţii … mici!

IMG_3444Toate acestea au avut loc la răscrucea străzilor Mocanilor, Meseriaşilor şi Oituz, unde organizatorii au amenajat şi o expoziţie muzeu în faţa casei domnului Ştefan Lupu, sufletul acţiunii respective. În mod special a atras atenţia renumitul „Drum al lânii” specific zonei Săcelelor, cunoscut fiind faptul că aici au locuit neîntrerupt vestiţii mocani, crescători de mioare, renumiţi în toată ţara cât şi în afara ei. Începând cu ora 11,00 ne-am adunat cu mic cu mare, cu neamuri şi prieteni pentru a ne mândrii cu realizările de peste an, pentru a afla noutăţi, bune sau mai puţin bune, pentru a degusta din bucatele şi băuturile ce cu migală le-au pregătit locuitorii străzilor respective.

Pentru această zi unică din an s-a oprit chiar şi circulaţia rutieră, s-au amenajat umbrele şi bănci pentru odihna participanţilor care au urmărit cu atenţie intervenţiile la microfon ale celor care au dorit să comunice gânduri şi idei celor prezenţi. Iniţiatorul de bază al acţiunii este domnul Ştefan Lupu care a făcut apel la spiritul civic şi gospodăresc al vecinilor domniei sale, pentru a-i mobiliza, în ipostaza de gospodari, la lucrări care să înfrumuseţeze zona în care locuiesc. Domnul Lupu este convins de utilitatea unei astfel de iniţiative, prin care vecinii să se strângă pentru a discuta diferite aspecte legate de strada lor, ce mai trebuie făcut pentru a arăta ca lumea.

IMG_3388Toate acestea sunt binevenite şi, mai ales necesare în zilele noastre, când oamenii se întâlnesc din ce în ce mai puţin şi comunică tot mai rar, printre principalii „vinovaţi” fiind internetul, facebook-ul, chat-ul, skype-ul etc. De altfel, comunicarea şi solidaritatea au fost trăsături specifice săcelenilor iar cei mai în vârstă îşi aduc aminte că fiecare casă avea, în faţa porţii, o „lăicioară” (bancă) a ei pe care seara, după ce îşi terminau treburile, sau în zile de sărbătoare, femeile se aşezau pentru a discuta între ele ce s-a mai întâmplat „prin sat”, iar cei care treceau pe stradă trebuiau să facă faţă, pe toată lungimea ei, numeroaselor perechi de ochi iscoditori care îi urmăreau de pe băncuţele din faţa porţii. Multe lucruri s-au făcut şi desfăcut pe aceste „lăicioare” pe care săcelencele de altă dată „socializau”, cum am spune noi astăzi. Primele ediţii ale acestei manifestări civice s-au desfăşurat doar pe strada Mocanilor, iar începând cu ediţia a-IV-a, acţiunea s-a extins şi pe celelalte străzi limitrofe străzii Mocanilor.

Alături de sufletul acestei manifestări, care a devenit de acuma tradiţională la Săcele, au depus eforturi deosebite pentru buna reuşită a zilei de sâmbătă domnii: Corneliu Sârbu, Levente Miklos, Nicolae Pasăre, domna Gabriela Ciobanu (strada Unirii), Dorel Cerbu, Ioan (Ninel) Eftimie, Doru Dumitrache (strada Mocanilor), Adrian Moraru (strada Oituz), Gabriel Lupşa şi Adrian Comănescu (strada Nicolae Colceag), Iuliu Dopovecz (editare şi printare afişe, insigne, fotografii). Nu au lipsit nici invitaţii oficiali, în rândul cărora i-am remarcat pe domnul primar ec. Radu Nistor-Florea şi domnul consilier judeţean ing. Constantin Zavarache.

13190_1078009835560484_8031413764689235831_nPrimul care a luat cuvântul a fost Ştefan Lupu. Îmbrăcat în port popular mocănesc, încă de la început a precizat că ideea acestei întâlniri a pornit de la faptul că pe strada Mocanilor şi Unirii s-au făcut lucrări de instalare de noi conducte pentru apa potabilă şi canalizare, s-a turnat un strat asfaltic nou şi s-au montat borduri. Acum aceste străzi arată foarte bine şi este momentul să intre în acţiune gospodarii care locuiesc în una dintre cele mai frumoase zone ale oraşului.

Primarul Radu-Florea Nistor îmbrăcat şi dumnealui în port săcelean a adresat felicitări din partea administraţiei locale celor prezenţi pentru această iniţiativă curajoasă care ar trebui preluată şi de alte străzi din Săcele, punându-se astfel în valoare spiritul gospodăresc şi cel civic al comunităţii săcelene. Spre deosebire de anul trecut la ediţia curentă am fost plăcut impresionat de purtarea portului popular românesc a unui număr impresionant de locuitori săceleni atât la copii cât şi adulţi. S-a prezentat actuala situaţie demografică a celor patru străzi (naşteri, decese etc), de la ediţia precedentă a manifestării. S-au oferit diplome pentru cel mai tânăr şi cea mai în vârstă persoană de pe fiecare stradă în parte. Nu este lipsit de interes faptul că pe aceste străzi locuiesc medici, profesori, învăţători, economişti, jurişti, ingineri, oameni de afaceri, meşteşugari, că aceste străzi aparţin celor două parohii (Biserica „Sfânta Adormire Maicii Domnului” şi Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril“) şi că un număr mare de locuitori sunt pensionari.

Întreaga întâlnire a fost una interactivă. Doamna Maria Onacă a recitat expresiv câteva producţii din creaţiile sale poetice. Domnul director Dumitru Chiriţoiu de la revista „România Turistică” a punctat tradiţiile şi obiceiurile mocanilor săceleni de-a lungul istoriei, transhumanţa oierilor de la Săcele – Babarunca – Bălţile Dunării – Dobrogea – Bugeacul, până în Caucaz. Domnul profesor Liviu Dârjan, preşedintele despărţământului ASTRA „Fraţii Popeea” din Săcele a apreciat această activitate acordându-i nota zece, în ceea ce priveşte exemplul de preluare şi menţinere a identităţii noastre naţionale prin muncă, obiceiuri, credinţă, port, limbă şi tradiţii populare. Domnia sa a înmânat domnului Fane Lupu un valoros „Dicţionar al interpreţilor populari şi tradiţiilor meşteşugăreşti”, editat de despărţământul ASTRA „Timotei Cipariu” de la Blaj. Domnul profesor Dorel Cerbu, din partea Asociaţiei Cultural-Sportive „Izvorul”, a informat asistenţa despre preocupările asociaţiei respective invitându-i pe cei prezenţi să participe cu materiale la revista „Plaiuri Săcelene”. Domnul ing. Traian Florea a avut un expozeu în care a evidenţiat realizările edilitar-gospodăreşti din oraş dar mai ales lipsurile care mai persistă în acest domeniu.

babaruncaDomnul Iuliu Dopovecz (junior) a scos în evidenţă o altă semnificaţie a întâlnirii – posibilitatea omului de a reveni acolo de unde a plecat, între cei în mijlocul cărora s-a născut şi a trăit în copilărie şi tinereţe. O notă aparte a intervenţiilor a constituit-o intervenţia domnului Mario Gomes din Insulele Capului – Verde, inginer şi ambasador al ţării sale, şcolit cu ani în urmă la Universitatea din Braşov. Domnia sa a evidenţiat bogăţiile şi frumuseţile ce le adăposteşte pământul românesc dar mai ales frumuseţea recunoscută a … româncelor! Doamna doctoriţă Maria-Daniela Drăguş împreună cu fetiţa ei Ana-Maria de 6 ani şi băieţelul ei Victor-Ionuţ de numai 3 ani şi-a exprimat bucuria în public de a se afla printre vecini ei dragi aşteptând cu nerăbdare ziua evenimentului pentru a purta frumosul port popular românesc. A mai luat cuvântul domnul Gabriel Califaru care a menţionat faptul că este născut în Cristian dar este măritat în Săcele şi s-a ataşat de aceste locuri deosebit de frumoase şi pitoreşti. Domnul Gheorghe Ionescu vibrând de emoţie a expus deosebita bucurie de a se afla între prieteni dragi lui şi va reveni ori de câte ori se va organiza această manifestare civică demnă de apreciat de oameni. Din partea Asociaţiei Pensionarilor Braşoveni a vorbit domnul Ilie care şi-a exprimat bucuria de a se afla printre săceleni şi va reveni ori de câte ori va fi invitat. Domnul Iuliu Dopovecz (senior) în vârstă de 83 de ani a făcut referire la faptul că mişcarea trebuie să nu lipsească din viaţa noastră. Dânsul este persoana cea mai în vârstă care participă la competiţii de orientare sportivă la nivel naţional. De asemenea s-a putut remarca şi prezenţa tânărului părinte Raul-Valer Şerban de la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril“, Satulung. Au mai fost şi alte intervenţii bine venite şi apreciate de public. Manifestarea a avut şi o a doua parte, la fel de utilă dar şi ceva mai plăcută, în care cei prezenţi au avut prilejul să discute mai pe larg între ei „ajutaţi” de bufetul care le-a stat la dispoziţie generos cu mici şi muzică adecvată momentului.

Programul de dansuri popularea fost susţinut de Ansamblul Folcloric ASTRA Săcele, publicul răsplătind artiștii cu minute în șir de aplauze şi felicitările cuvenite momentului artistic susţinut. S-a desfăşurat şi concursul de degustat băuturi alcoolice (vinuri şi ţuici) produse de gospodarii de pe străzile respective. Băuturile respective au fost jurizate de un juriu incoruptibil, iar concurenţii au primit diplome aferente locurilor clasate. O notă aparte a constituit-o prepararea gulaşului la ceaun de priceputul gastronom Emil Puşcaş care a săturat publicul sosit la acest eveniment. Au fost expuse fotografii retrospective de la ediţiile anterioare ale „Zilei bunului vecin” spre încântarea privirii publicului, fotografii vechi ale portului popular la mocanii săceleni, expoziţia de fotografii privitoare la obiceiuri, tradiţii şi personalităţi ale mocanilor săceleni din partea Asociaţiei C.S. „Izvorul” din localitate. În curtea familiei Adela şi Ştefan Lupu, vecinii au putut vizita expoziţia de obiecte vechi din colecţia lor personală. Pentru buna desfăşurare a acţiunii şi-au mai adus aportul asociaţiile „Portavicum”, reprezentată de distinsa doamnă preşedinte Cornelia Daneş, Asociaţia „Orizonturi Săcelene” reprezentat de domnul preşedinte Coliban Nicolae, Asociaţia Turismului Săcelean „Babarunca” reprezentată de domnul preşedinte Iuliu Dopovecz, dar şi persoane fizice precum domnii Povârnaru Dan, Romică Jinga şi Gheorghe Stoia. De la consiliul local domnii Radu Colţ şi Dan Onacă care de asemenea au sprijinit acest demers.

emilDin partea presei săcelene domnii Ciprian Sterpu şi Ernest Kendi, redactori şefi ai revistei locale „UPDATE Săcelean” şi administratorii site-ului www.saceleanul.ro, cu ajutorul căruia ne ţin la curent cu ştiri şi informaţii legate de localitatea nostră. Şi anul acesta familia Stanciu Virgil şi Maria au asigurat curentul electric aparatelor de sonorizare, muzică, microfon, şi cu ospitalitate ridicată i-au primit în grădina curţi sub umbra viei, la un pahar de vin sau bere.

A fost o întâlnire frumoasă, deosebit de prietenească, bucurie şi voie bună dar în acelaşi timp şi inedită între oamenii receptivi, deschişi iniţiativelor interesante şi utile, o întâlnire care ar fi păcat să nu devină un bun obicei acelor străzi care „mustesc” de tradiţii, de amintiri şi de obiceiuri dintre cele mai frumoase şi interesante. Pe această cale mulţumim tuturor celor care şi-au adus contribuţia pentru buna desfăşurare a evenimentului zilei respective. Ne bucurăm de această iniţiativă cetăţenească organizată în localitatea nostră şi îi felicităm din toată inima, dorindu-i viaţă lungă, la noi şi noi ediţii de acest gen!

de Levente Miklos

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia