Home / Actual / Ședința de Consiliu Local pe luna mai are loc joi la Săcele tot în sistem de videoconferință
captura video flux live Municipiul Sacele

Ședința de Consiliu Local pe luna mai are loc joi la Săcele tot în sistem de videoconferință

PROIECTUL ordinii de zi

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 28 mai 2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 30 aprilie 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Anexei la H.C.L. nr. 12/30.01.2020 privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei Municipiului Săcele pentru anul 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Municipal Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii funcționale a Spitalului Municipal Săcele pentru perioada Pandemiei Covid – 19- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4;

Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a Statului de functii ale Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4;

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, an de producție 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 130/30.04.2020 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, an de producție 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;

Proiect de hotărâre aprobarea tarifului de 135,00 mc, pentru prestări servicii exploatări forestiere a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele, provenită din partida nr. 133/1635585, UP VI Tărlung, u.a. 53A%, – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 116793 Săcele, nr.cad 1164, nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/3, în suprafață de 174 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile-terenuri situate în zona Bolnoc – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren categoria de folosință fâneată, înscris în CF nr. 116747 Săcele, nr.top 1323/2 în suprafață de 2890 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;

Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în CF nr. 105217 Săcele , construcții A1.1 – nr. cadastral 105217-C1, proprietar Municipiul Săcele, domeniul public – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului în suprafață de 5086 mp, teren curți-construcții, identificat în CF nr. 100160 Săcele, cad 100160, proprietar Municipiul Sacele, domeniul public – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;

Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe catre titularul contractelor de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. Viitorului nr. 8B – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4

Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în H.C.L. nr. 125/30.04.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de folosință ape curgătoare HC 1636- tronson I, în suprafață de 135 mp și HC 4121-tronson I, în suprafață de 433 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Teren de sport cu gazon artificial multisport la Liceul Tehnologic Victor Jinga”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

Proiect de hotărâre privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzând solicitanţii pentru locuinţe ANL aflate pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.

Proiect de hotărâre privind repartizarea a trei unități locative sociale din Municipiul Săcele, str. Al. Ep. Popeea nr. 20A – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.

Diverse:

21. Informare cu privire Decizia nr. 7/23.03.2020 Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Brașov.

Conform noilor prevederi legale, Săcele primește “propria” zonă metropolitană

Încercare de intimidare? Săceleanul care a depus o petiție la Primărie s-a trezit cu Poliția Locală acasă

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia