Home / Actual / Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav” RA scoate la concurs 4 noi posturi

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav” RA scoate la concurs 4 noi posturi

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA scoate la concurs alte patru posturi vacante, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Asistență Managerială.

Este vorba despre:

📌 1 post de consilier (asistent director), gradul IA, Cod COR:243217, la Compartimentul Secretariat, Relații publice, Registratură, Arhivă, Administrativ
Condiţii specifice:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și /sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.

📌 1 post de consilier juridic, gradul IA, Cod COR:261103, la Compartimentul Juridic – Administrare Patrimoniu
Condiţii specifice:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, ramura de ştiinţă (RSI) ştiinţe juridice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și /sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.

📌 1 post de Consilier, gradul IA, Cod COR:263111, la Compartimentul Juridic – Administrare Patrimoniu
Condiţii specifice:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și /sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.

📌 1 post de consilier ( expert în achiziţii publice), gradul I, Cod COR:214946, la Compartimentul Achiziţii Publice
Condiţii specifice:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– certificat de absolvire a cursului de expert achiziții publice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de minimum 3 ani, 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și /sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.

Anunţul de concurs, bibliografia, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi sunt disponibile pe site-ul Consiliului Judeţean Braşov la secţiunea Carieră https://site.judbrasov.ro/vezi-anunt.php?id=413 şi pe site-ul www.brasovairport.ro accesând link-ul: https://brasovairport.ro/concurs-de-recutare-pentru…/

Calendarul de desfăşurare a concursului:
– depunerea dosarelor: 27.06.2023-10.07.2023, ora 15:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM,IT&C, cam. 313 etajul III, Consiliul Judeţean Braşov;
– selecţia dosarelor: 11-12.07.2023;
– afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiee dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– proba scrisă: 18.07.2023, ora 11:00;
– afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
– afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
– termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
– afişarea rezultatelor finale: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia