Home / Actual / EXCLUSIV: În loc de digitalizare și modernizare, pagubă de aproape 3 milioane de lei la Primăria Săcele

EXCLUSIV: În loc de digitalizare și modernizare, pagubă de aproape 3 milioane de lei la Primăria Săcele

  • Primaria lui Popa Virgil nu a fost în stare să finalizeze în termen util digitalizarea administrației
  • Mai mult decât atât, administrația actuală a ratat și depunerea documentelor pentru decont și trebuie să plătească aproape 3 milioane de lei din bugetul local
  • Tribunalul București a obligat Primaria Sacele sa plateasca pentru Conect X, un sistem de digitalizare a documentelor, desi NU il foloseste in mod curent 
  • De ce trebuie să suporte cetăţenii din buzunarul propriu lipsa de profesionalism, nepăsarea şi administrarea defectuoasă a fondurilor nerambursabile şi a banilor publici?!

În şedinţa ordinară din 28 iulie 2022 consilierii locali au votat în unanimitate aprobarea valorii totale a proiectului „Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Săcele” cod SIPOCA 1252/cod MySMIS2014+ 155100 în valoare totală de 2.966.480,00 lei (inclusiv TVA) si aprobarea contribuției proprii în proiect a Municipiului Săcele, reprezentând  achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 59.329,60 lei reprezentând cofinanţarea proiectului.

Obiectivul general al proiectului constând în consolidarea capacitaţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul Municipiului Săcele prin simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni prin implementarea unui sistem informatic.

Ce este Conect X? Si de ce este el bun?

Ce este un astfel de sistem informatic şi cum funcţionează acesta .Este o soluţie informatică de interconectare între instituţiile publice , persoane fizice şi juridice având ca scop simplificarea procedurilor administrative .

Totodată această aplicaţie (Conect X)  impune un model de guvernanţă digitală care nu permite instituţiilor nici o abatere de la procedurile administrative şi legislaţia în vigoare, cum ar fi: rezervare de numere de înregistrare, schimbarea documentelor ulterior semnării acestora, înlocuirea documentelor, antedatarea acestora , aplicarea de corecturi sau modificări, asigurând astfel o trasabilitate şi transparenţă totală a circuitului/fluxului de documente dintr-o instituţie.

Toate bune şi frumoase până la depunerea cererii de plată/rambursare de la sfârşitul anului 07.12.2023. Vă vine să credeţi sau nu, aceasta nu a fost depusă !! deşi finanţatorul A.M. POCA a prelungit cu 4 zile termenul de depunere a cererilor, până la data de 11.12.2023 .

Ca o consecinţă firească a neîndeplinirii contractului, a urmat evident încetarea contractului de finanțare, iar AM POCA a solicitat restituirea sumelor  primite din fondurile  nerambursabile alocate deja  în acest proiect ,iar pentru diferenţa de 2.548.980 lei nici nu a mai existat vreo şansă de încasare, cererea de rambursare/plată nefiind depusă.

S-a ratat tot! Și implementarea și decontul și procesul cu furnizorul!

Mai mult, în loc să pregătească documentele în vederea obţinerii sumelor de la finanţatorul proiectului, AM POCA, administraţia locală a fost preocupată să caute căi de scăpare pentru gafa făcută, iar pentru a-şi justifica refuzul îndeplinirii obligaţiei de plată  în valoare de 2.548.980 lei stabilit în Contractul de achiziţie publică nr 117/07.08.2023, a solicitat rezilierea contractului cu firma care a efectuat serviciile, a livrat sistemul informatic (livrabile) şi a instruit personalul pentru aplicaţia implementată.

Tribunalul Bucureşti prin Hotărârea 1106/2024 din 11.03.2024 , a obligat Primăria Municipiului Săcele la recepţia livrabilelor prin încheierea procesului verbal de acceptanţă finală , plata sumei de 2.458.980 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, precum şi plata sumei de 50.080 lei taxă de timbru.

https://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000001106014&id_inst=3

Serviciul de consultanţă în proiectul POCA a fost asigurat de o firma care în 2022 , conform rapoartelor financiare depuse, dispunea de 0 (ZERO) angajaţi, achiziţia publică a serviciului realizându-se  prin  acordare directă ( nr. DA32680511). https://www.municipiulsacele.ro/documente/2023/achizitii-publce/Achizitii-directe-Trimestrul-I-2023.pdf

Mai râmâne o singura intrebare: De ce trebuie să suporte cetăţenii din buzunarul propriu lipsa de profesionalism, nepăsarea şi administrarea defectuoasă a fondurilor nerambursabile şi a banilor publici?!

Licitația pentru terenurile Kaufland amânată încă o dată! Ba un singur concurent, ba documente lipsă! – Saceleanul

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia