Home / Actual / Probleme URIAȘE la fondurile europene accesate la Săcele. Ratarea finalizării în termen va duce la plata de la buget a acestora?

Probleme URIAȘE la fondurile europene accesate la Săcele. Ratarea finalizării în termen va duce la plata de la buget a acestora?

  • Pentru realizarea acestor proiecte au fost puse la dispoziţie circa 3.300.000 de euro fonduri nerambursabile
  • Dezastru: Proiectele apar pe site-ul ADR ca fiind nefinalizate!!!
  • Sume însemnate vor fi plătite din bugetul local datorită incapacității administrației de la Săcele de a implementa în termen legal proiectele

Câțiva consilieri locali au solicitat şi au primit pe mail buletinele informative şi calendarul lansării apelurilor de proiecte cu finanţare nerambursabilă de la ADR Centru, newsletter adresat celor interesaţi de finanţările nerambursabile destinate dezvoltării regionale în Regiunea Centru.

În data de 01.05.2024 a fost publicată lista cu proiecte închidere POR 2014-2020 – categorii proiecte: etapizate, nefinalizate, nefuncţionale. http://regio-adrcentru.ro/…/centralizator-proiecte…

În această listă, la pagina 12 (pozitiile 196,201,203,207) s-au găsit ca NEFINALIZATE importante proiecte din municipiul Săcele, derulate prin GAL Gârcini şi despre care nu am găsit prea multe detalii sau clarificări pe pagina oficială a grupului de acţiune locală.

4 astfel de proiecte au probleme mari, nefind finalizate in termen util:

1* AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZF (corp 2) UAT MUNICIPIUL SACELE valoare totală proiect 3.499.973,76

2* Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 4 – Str. General Ion Dragalina nr. 78, municipiul Săcele, jud. Brașov UAT MUNICIPIUL SACELE valoare totală proiect 1.173.432,14

3* Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 4 – Str. George Moroianu nr. 293, municipiul Săcele, jud. Brașov UAT MUNICIPIUL SACELE valoare totală proiect 2.906.276,23

4*  EXTINDEREA REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZUM UAT MUNICIPIUL SACELE valoare totală proiect 8.794.065,10

După consultarea listei am trecut la studierea OUG 36/17.05.2023 care stabileşte cadrul general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 ,iar pentru înţelegerea termenului de PROIECT NEFINALIZAT am identificat definiţia la art.3 lit. j) “proiect/operațiune nefinalizat/ă – operațiune/proiect care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024. ”

Ce înseamnă acest lucru şi ce efecte legale sau financiare poate produce pentru beneficiarul proiectelor, în acest caz UAT Săcele ??

Conform OUG 36 art.17 pct. (2) Un proiect/O operațiune poate fi declarat/ă nefinalizat/ă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) proiectul/operațiunea nu a fost finalizat/ă fizic sau, după caz, nu a fost implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023 și/sau nu contribuie la obiectivele priorităților relevante;

b) cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea și operaționalizarea proiectului/operațiunii după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu;

Este clar că toate proiectele de mai sus se încadrează la ambele puncte prevăzute de ordonanţă şi astfel cele patru proiecte au fost declarate în mod corect ca nefinalizate.

Totuşi, aceiaşi ordonanta nr. 36/2023 dispune şi prevede termene şi modalităţi de îndeplinire a proiectelor , bine înţeles formulând în consecinţă şi anumite constrângeri financiare :

Art. 17

(3) Pentru proiectele/operațiunile nefinalizate, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. j), autoritățile de management ale programelor operaționale 2014-2020/programelor CT 2014-2020 pot încheia acte adiționale la contractele/deciziile/ordinele de finanțare, prin acordarea unui NOU TERMEN DE FINALIZARE a acestora, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor acestora și în vederea asigurării funcționalității acestora, cu suportarea, din BUGETUL PROPRIU, A TUTUROR CHELTUIELILOR EFECTUATE DUPĂ DATA DE 31 DECEMBRIE 2023, PRECUM ȘI OBLIGAȚIA BENEFICIARILOR DE A FINALIZA PROIECTUL/OPERAȚIUNEA ÎN CAUZĂ ȘI DE A ÎNAINTA RAPORTUL FINAL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PÂNĂ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2024.

(4) În situația în care proiectele/operațiunile nefinalizate NU SUNT IMPLEMENTATE INTEGRAL ȘI NU SUNT OPERAȚIONALIZATE PÂNĂ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2024, în condițiile asumate de beneficiari prin actele adiționale încheiate în baza prevederilor alin. (3), autoritatea de management DECIDE ÎNCETAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE, PRECUM ȘI RESTITUIREA DE CĂTRE BENEFICIARI A SUMELOR PRIMITE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ÎMPREUNĂ CU COFINANȚAREA DE LA BUGETUL DE STAT ȘI PLATA EVENTUALELOR DOBÂNZI ȘI PENALITĂȚI, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

5) Cheltuielile necesare operaționalizării proiectelor/operațiunilor nefinalizate, efectuate de beneficiari după data de 31 decembrie 2023, SUNT CHELTUIELI NEELIGIBILE ȘI SE SUPORTĂ DE CĂTRE BENEFICIARI DIN BUGETELE PROPRII.

În concluzie: Deşi, pentru realizarea acestor proiecte au fost puse la dispoziţie cca 3.300.000 de euro fonduri nerambursabile, iar durata medie de implementare conform fişelor de proiect a fost de 30 de luni, nefinalizarea lor la termenul de 31.12.2023, din păcate, va avea ca efect nefavorabil cheltuieli suplimentare , alocarea de bani în plus de la bugetul local.

Vă lăsăm pe dumneavoastră să trageţi concluziile despre modul de gestionare a acestor oportunităţi de finanţare si să luaţi deciziile în cunoştinţă de cauză, având toate informaţiile necesare.

acest material este o opinie politica

Alegerile locale din 9 iunie: 5 candidați la Săcele pentru fotoliul de primar, doar 2 cu șanse reale – Saceleanul

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia