Home / Actual / Ai sub 40 de lei datorie la bugetul local? Primăria Săcele anulează aceste creanţe.

Ai sub 40 de lei datorie la bugetul local? Primăria Săcele anulează aceste creanţe.

Consiliului Local Săcele a analizat şi a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanţele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice pentru anul 2016, în formă prezentată.

În situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele fiscale aflate în soldul Primăriei Municipiului Săcele, Serviciul Impozite şi taxe şi care sunt supuse executării silite, conducătorul organului de executare poate aprobă anularea debitelor respective.

Analizând situaţiile fiscale ale unor contribuabili persoane fizice şi juridice, Primăria Săcele a constatat că aceştia înregistrează în şold la data de 31 decembrie 2016, creanţe fiscale de până la 40 lei pentru care cheltuielile de executare şi comunicare prin poştă sunt mai mari.

Suma totală rezultată prin anularea acestor debite ce nu depăşesc 40 de lei este de 5.281.

Sunt si conditii pentru anularea acestor creanţe fiscale

(1) În situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite, conducătorul organului de executare silită poate aproba anularea debitelor respective.

(2) În cazul prevăzut la art. 265 alin. (2), dacă la sfârşitul perioadei de prescripţie se constată că debitorul nu a dobândit bunuri sau venituri urmăribile, organele de executare silită procedează la anularea obligaţiilor fiscale.

(3) Anularea se face şi atunci când organul fiscal constată că debitorul persoană fizică este dispărut sau decedat fără să fi lăsat venituri ori bunuri urmăribile.

(4) Obligaţiile fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii se anulează după radiere dacă pentru plata acestora nu s-a atras răspunderea altor persoane, potrivit legii.

(5) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.

(6) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita maximă prevăzută la alin. (5).

(7) Prevederile alin. (6) se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori aflate în sold la data de 31 decembrie a anului.

 

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply