Home / Actual / Tariful lemnului de foc, recalcularea chiriilor ANL sau aprobarea valorificarii a 65.000 mc lemn sunt câteva dintre subiectele din Consiliul Local din 25 februarie
captura video flux live Municipiul Sacele

Tariful lemnului de foc, recalcularea chiriilor ANL sau aprobarea valorificarii a 65.000 mc lemn sunt câteva dintre subiectele din Consiliul Local din 25 februarie

PROIECTUL ordinii de zi al ședinței ordinare

a Consiliului Local al Municipiului Săcele

din data de 25 august 2020:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 28 ianuarie 2021
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 9 februarie 2021
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă
 1. Proiect de hotărâre privind calcularea chiriilor nominale pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2020
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Municipal Săcele  a serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție, în domeniul achizițiilor publice
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Amenajare și dotare Centru Educațional Multifuncțional în ZF ( corp 2)” în Municipiul Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării a unui autovehicul aflat  în domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei Municipiului Săcele
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc. A, etaj 1, 7, către titularul contractului de închiriere
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, obligate la muncă în folosul comunităţii, precum şi pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate, pentru anul 2021  
 1. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare al pădurilor pentru anul 2021
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinate valorificării către populație, livrarea loco drum auto forestier, în anul de producție 2021
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinate valorificării către populație, livrarea loco depozit, în anul de producție 2021
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos, fasonat sub formă de sortimente la drum auto, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2021
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos, fasonat la drum auto, destinat valorificării către populație, în anul de producție 2021
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare ale materialului lemnos provenit din tăieri ilegale fasonat loco cioată și destinat valorificării către populație, în anul de producție 2021
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru prestări de servicii exploatări forestiere a masei lemnoase, fasonat loco cioată, din partizi de igiena și/ sau accidentale cu volum de până la 100 mc și din recuperări de material lemnos provenit din tăieri ilegale, la un nivel de 35,00 lei/mc, valabil în anul de producție 2021
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării în anul de producție 2021, a volumului brut total de 65 mii mc masă lemnoasă, către agenții economici prin licitație/negociere și către populație pentru nevoi locale, prin vânzare directă
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului brut total de 65  mii mc masă  lemnoasă pe picior destinat  recoltării, pentru anul de producție 2021
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării în anul de producție 2021, a volumului brut total de 65 mii mc masă lemnoasă

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație/negociere valabile pentru anul de producție 2021, la cherestele provenite din confiscări, destinate valorificării, către agenți economici, respectiv a prețurilor de pornire către populație prin vânzare directă
 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la Contractul cadru de administrare nr. 59352/ 18.08.2020,  încheiat între Municipiul Săcele și Societatea Servicii Săcelene S.R.L.
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr.112688 Săcele-nr. top. 1954/1/2/7, în suprafață de 236 mp și a imobilului înscris  în CF nr. 117323 Săcele nr.top 1954/1/2/7/1, în suprafață de 250 mp
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de folosință ape curgătoare- HPR și a imobilelor categoria de folosință curți- construcții – poduri –
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele – primă înscriere, a suprafeței de teren de 1200 mp, zona Str. Gârcinului, cu destinația fâneață

  Diverse

 • Informare solicitare repartizare locuință d-na Stirlici Cristina-Garofița;
 • Informare – punct de vedere alianța USR Plus – Filiala Săcele.

În cadrul laboratorului de analize medicale al Spitalului Municipal Săcele pot fi efectuate teste imunoenzimatice (ELISA) pentru detectarea anticorpilor anti SARS-CoV-2

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia