Home / Actual / Agenția Metropolitană Brașov va lansa în dezbatere publică Strategia Integrată pentru Dezvoltare Urbană

Agenția Metropolitană Brașov va lansa în dezbatere publică Strategia Integrată pentru Dezvoltare Urbană

Agenția Metropolitană Brașov va lansa în dezbatere publică Strategia Integrată pentru Dezvoltare Urbană, în perioada 31 august – 23 septembrie 2016, strategia necesară și obligatorie pentru accesarea fondurilor europene alocate prin Programul Operațional Regional.

Pentru stabilirea viziunii 2030, pornim de la următoarele întrebări fundamentale: ”Ințelegând poziția și mărimea zonei de dezvoltare, ce este specific zonei, cum putem crește prestigiul și atractivitatea acesteia și care sunt principiile prin care dorim să se realizeze această dezvoltare?”

Citește și despre echipa de fotbal FC Precizia Săcele

Viziunea propusă: Zona Metropolitană Brasov, o comunitate dinamică, credibilă în parteneriatele economice și sociale, cu o capacitate ridicată de adaptare la schimbările globale, oferind locuitorilor, vizitatorilor și mediului de afaceri un atractiv mod de viață și un spațiu al oportunităților de dezvoltare și inovare.

Obiective propuse:
Obiectiv strategic 1 – Conectivitate și mobilitate: Consolidarea poziției geografice strategice a ZMB prin dezvoltarea nodului intermodal de transport conectat la zone funcționale regionale și la peisaje naturale unice.

Obiective specifice:
1.1. Imbunătăţirea conectivității teritoriale
1.2. Imbunătățirea mobilității în interiorul ZMB
Programe de dezvoltare rezultate în urma problemelor/nevoilor identificate:
1.1.1. Conectivitate CF
1.1.2. Conectivitate rutieră
1.2.1. Terminale multimodale
1.2.2. Modernizare drumuri, intersecții, pasaje
1.2.3. Transport public
1.2.4. Piste de biciclete
1.2.5. Parcări
1.2.6. Drumuri agricole/forestiere

Citeste si: BCR schimba regula la Sacele

Obiectiv strategic 2 – Inovativitate, antreprenoriat și capital uman: Atragerea de firme în ZMB și susținerea dezvoltării celor existente către domenii inovative ce determină profesionalizarea și diversificarea pieței de muncă.
Obiective specifice:
2.1. Susținerea activităților de cercetare și inovare
2.2. Sprijinirea sectorului IMM, antreprenoriatului și startului în afaceri
2.3. Dezvoltarea resurselor umane în corelare cu piața de muncă
Programe de dezvoltare rezultate în urma problemelor/nevoilor identificate:
2.1.1. Parcuri inovative
2.2.1. Incubatoare de afaceri
2.2.2. Susținerea producătorilor locali
2.3.1. Formare profesională pentru turism
2.3.2. Ocupare pentru incluziune socială

Obiectiv strategic 3 – Calitate și mod de viață: Atragerea de rezidenți și eliminarea disparităților urban-rural, prin planificarea teritoriului, reabilitarea fondului construit și creșterea calității serviciilor publice.
Obiective specifice:
3.1. Imbunătățirea echipării teritoriului cu servicii și utilități publice
3.2. Creșterea calității spațiului public și a fondului de locuit
3.3. Creșterea coeziunii sociale
Programe de dezvoltare rezultate în urma problemelor/nevoilor identificate:
3.1.1. Infrastructura de sănătate
3.1.2. Licee și școli profesionale
3.1.3. Scoli și grădinițe
3.1.4. Infrastructură edilitară și salubritate
3.1.5. Iluminat public
3.1.6. TIC

3.2.1. Locuințe sociale
3.2.2. Eficientizare energetică pentru clădiri de locuit
3.2.3. Eficientizare energetică pentru clădiri publice
3.2.4. Spații publice și căi pietonale
3.2.5. Brownfields

3.3.1. Zone marginalizate

Bani frumosi pentru Parohia Ortodoxa din Garcini

Obiectiv strategic 4 – Atractivitate turistică: Atragerea de vizitatori prin valorificarea moștenirii naturale, construite și culturale, susținută de măsuri de protecție/conservare și promovare.

Obiective specifice:
4.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice, culturale și de recreere
4.2. Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și construit
4.3. Diversificarea și promovarea ofertei de produse turistice
Programe de dezvoltare rezultate în urma problemelor/nevoilor identificate:
4.1.1. Domeniul schiabil
4.1.2. Infrastructură culturală
4.1.3. Infrastructură sportivă
4.1.4. Zone verzi/de recreere
4.1.5. Dezvoltarea infrastructurii turistice

4.2.1. Monumente istorice
4.2.2. Mediu și biodiversitate

4.3.1. Evenimente culturale
4.3.2. Promovare turistică

Obiectiv strategic 5 – Management public în parteneriat cu cetățenii: Intărirea, diversificarea și extinderea parteneriatului teritorial, susținut de creșterea capacității de management la nivelul AZM și a administrațiilor locale membre.

Obiective specifice:
5.1. Creșterea capacității AMB de a-și susține membrii în implementarea proiectelor de dezvoltare
5.2. Creșterea capacității de management și implementare a proiectelor în structurile publice locale
Programe de dezvoltare rezultate în urma problemelor/nevoilor identificate:
5.1.1. Agenția Metropolitană Brașov

5.2.1. APL
5.2.2. Alte instituții publice

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply