Home / Actual / Strategia de Dezvoltare Locală pentru Gârcini s-a clasat prima şi va fi finanţată

Strategia de Dezvoltare Locală pentru Gârcini s-a clasat prima şi va fi finanţată

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a comunicat rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) propuse spre finanțare în cadrul mecanismului DLRC, mecanism implementat în conformitate cu art. 32-35 ale Regulamentului UE nr. 1303/2013.

Vestea bună este că Municipiul Săcele s-a clasat pe primul loc cu punctajul 9,40 cu Strategia depusă pentru GAL-ul Gârcini.

Au fost depuse spre evaluare 49 de SDL pentru comunități marginalizate aflate în orașe/municipii cu populație de peste 20.000. 45 SDL au vizat orașe situate în regiunile mai puțin dezvoltate și 4 SDL au vizat sectoare ale municipiului București.

În urma procesului de evaluare, Comitetul Comun de Selecție a stabilit Lista preliminară a SDL selectate pentru finanțare, după cum urmează:

  • Pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 31 SDL au fost selectate pentru finanțare, 14 SDL fiind respinse în etapele preliminare de evaluare (privind eligibilitatea, studiul de referință și parteneriatul);
  • Pentru regiunile mai dezvoltate (regiunea BI), 2 SDL au fost selectate pentru finanțare, iar 2 SDL au fost respinse în etapele preliminare de evaluare (privind eligibilitatea, studiul de referință și parteneriatul).

Lista finală a SDL selectate pentru finanțare va fi stabilită în urma rezultatelor soluționării contestațiilor, proces care va avea loc în luna ianuarie 2018.

Farmacia Precizia

Leave a Reply