Home / Actual / Start timid! În loc de 5% din buget, doar 200.000 de lei pentru bugetarea participativă

Start timid! În loc de 5% din buget, doar 200.000 de lei pentru bugetarea participativă

Primaria Săcele pune la bataie sume de 200.000 lei în bugetul local al Municipiului Săcele aferent anului 2020 pentru realizarea proiectelor selectate în procedura de bugetare participativă de la nivelul Municipiului Săcele.

O inițiativă cerută de grupurile civice din Săcele de câțiva ani și care va deveni realitate.

Mai simplu spus, săcelenii pot propune mici proiecte locale pe care Primăria să le realizeze cu acești bani bugetați.

Cetățenii pot beneficia de asistență din partea primăriei pentru crearea contului, depunerea de proiecte în perioada de depunere și pentru acordarea votului, în etapa de vot.

În perioadele stabilite și făcute publice, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, Str. Piața Libertății, nr. 17, camera nr. 13, funcționarii primăriei vor ajuta cetățenii și vor oferi informațiile necesare, între orele 13-16.

Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă se vor putea obține prin email la adresa [email protected] 

Persoanele care trimit propuneri sau care votează, acceptă termenii și condițiile în care funcționează platforma bugetării participative.

Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:
a) Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri și zone pietonale;
b) Amenajare spații verzi, locuri de joacă și amenajare spații publice (mobilier urban, iluminat public, etc);
c) Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației (îmbunătățirea căilor de acces, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, sisteme de supraveghere video etc.)
d) Infrastructură educațională și cultură;
e) Digitizare. 

Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
a) să corespundă unui obiectiv de interes general;
b) să fie sau să poată fi asimilate unei investiții aflate în aria de competență a Primăriei Municipiului Săcele și care vizează un spațiu public;
c) să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Săcele cum sunt finanțările nerambursabile acordate organizațiilor nonguvernamentale, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, alte finanțări nerambursabile;
d) să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalității aflate în derulare;
e) să nu aibă un caracter comercial sau publicitar;
f) să nu aibă un caracter etnic sau politic;
g) să nu genereze cheltuieli de funcționare importante (întreținere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare;
h) să fie clar delimitate spațial și să nu fie prea vagi;
i) să respecte prevederile referitoare la punctul 13 din prezentul regulament și cele ale Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificările și completările ulterioare;
8. Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spațială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
9. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.
10. În cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în urma analizei tehnice și juridice urmează să fie făcute modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerințele enunțate.

Mai multe informații AICI!

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia