Home / Actual / Şedinţa pe luna decembrie a Consiliului Local Săcele are loc joi, de la orele 16.00

Şedinţa pe luna decembrie a Consiliului Local Săcele are loc joi, de la orele 16.00

Şedinţa pe luna decembrie a Consiliului Local Săcele are loc joi, de la orele 16.00, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17, în sala de şedinţe, cu următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2018 al S.C  Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 2018 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unor mandate de administrator ale  Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.,  precum și desemnarea unor administratori provizorii – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos fasonat loco cioată, provenit din partida 996 destinat valorificării către populație în anul de producție 2018 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.105689 al localității Săcele, nr.cad.105689- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Construire Cresă în cartierul Electroprecizia” din Municipiul Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, în regim de închiriere ANL de pe raza Municipiului Săcele – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. prin aport în natură, introducerea unor coduri CAEN și actualizarea Actului constitutiv în mod Corespunzător   – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2019 a concediilor de odihnă anuale neefectuate în anii 2017 și 2018 de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.01.2019-31.03.2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Informare S.C. Servicii Săcele S.R.L. cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 24/20.03.2014 emisă de Curtea de Conturi.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia