Home / Actual / Sedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele pe 22 iunie

Sedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele pe 22 iunie

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 22.06.2017, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul Proiect al ordinii de zi:

  • Proiect de hotărâre privind recalcularea chiriilor începând cu data de 01 iulie 2017 pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele, în condițiile reglementate de Ordonanța de urgență nr. 30 din 05.04.2017 si de Hotărârea nr. 304 din 5 mai 2017- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale, DN1A”, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF nr.110125 Săcele, nr. cad.110125 în suprafață de 84 mp, CF nr.100468 Săcele, nr. cad.100468 în suprafață de 34 mp, CF nr.107743 Săcele, nr. cad.(1152/1-1153)/2, nr.top.3479/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 46 mp și CF nr.107431 Săcele, nr.cad.1982, nr. top. 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1 în suprafață de 761 mp – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu destinaţia de cabinet medical din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Refacere și consolidare strada Brazilor” din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor (PAAR) al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a  numiților Nicolae Săvel, Nicolae Mioara, Bichir Gabriel- Marius, Bichir Elena-Claudia, Suciu Jutka, Biserica Penticostală Săcele prin reprezentant Gog Ioan, pentru terenul cu destinație de drum în suprafață de 2760 mp,  înscris în CF nr.113710 al localității Săcele, nr.cad. 113710 și terenul cu destinație de zonă verde în suprafață de 231 mp, înscris în CF nr.113709 al localității Săcele, nr. cad.113709- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidentele fiscale a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  • Proiect de hotărâre aprobarea rectificarii Bugetului local, a Bugetului activitatilor finantate  integral din venituri proprii  pe anul 2017 si pentru aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2016- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply