Home / Actual / Ședinţă ordinară a Consiliului Local al Muncipiului Săcele pe 25 ianuarie

Ședinţă ordinară a Consiliului Local al Muncipiului Săcele pe 25 ianuarie

Persoanele interesate sunt invitate la şedinţă ordinară a Consiliului Local al Muncipiului Săcele pentru ziua de 25.01.2018, care va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17, orele  16,00, în sala de şedinţe, cu următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuințe – Str. Nouă, Municipiul Săcele” – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârea de Consiliul Local nr. 161 din 26.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza pentru personalul  din cadrul  Primariei Municipiului Sacele, modificată prin Hotărârea de Consiliul Local nr.  221/23.11.2017- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor legale necesare întocmirii unui nou amenajament silvic al fondului forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, pentru perioada 2019-2028 iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pășunea din trupul Capra Mijlocie, înscrisă în CF 114678 Săcele, proprietatea privată a Municipiului Săcele iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare pentru lemnul de foc destinat valorificării către populație, în anul 2018, provenit din resturi de exploatare din parchete reprimite anterior, din crăci, vreascuri, uscături, rezultate din procesul normal de eliminare naturală a arborilor din ecosistemul forestier, din degajări/curățiri și din buturi greu despicabile- iniţiatori consilieri locali;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat  realizat  între  Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea” – Baza Experimentală Săcele și  Municipiul Săcele  iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii, prin licitație publică, a trupurilor de păşune (pajişte) „Găvana’”,  „Paltinul-Dosul lui Piele-Zănoguța’”,  „Tesla” și  ,,Capra Mijlocie”’, aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini, precum și a Contractului–cadru de închiriere iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu destinaţia de cabinet medical din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 de pe raza Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea, în folosință gratuită, a patru cabinete medicale din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 98, 108, 110, 186, 187 din Anexa la Hotărârea de Consiliul Local nr. 98 din 25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2017– iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei 3.1 a Contractului de delegare nr. 1 din  03.2017 aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 57 din 23.03.2017– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertelor de donație pentru cotele-părți din terenul  cu destinație de drum, reprezentând strada Rândunicii, din Municipiul Săcele iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind repartizarea a 16 unități locative din fondul locativ preluat prin protocol de la S.C. Servicii Săcelene S.R.L.,  în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită, conform Hotărârii de Consiliul Local nr. 269/21.12.2017 iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de principiu în ceea ce priveşte acordarea măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate de către rezidenții din Parcul Industrial Electroprecizia iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Ordinului nr. 2980 din 24 septembrie 2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu privire la rezidenţii din perimetrul Parcului Industrial Electroprecizia iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de cesiune de creanță între S.C. Servicii Săcelene S.R.L. și U.A.T. Municipiul Săcele, avand ca obiect cedarea de către S.C. Servicii Săcelene S.R.L., în favoarea U.A.T. Municipiul Săcele, a dreptului de creanță împotriva chiriașilor debitori ai imobilelor care s-au aflat în administrarea S.C. Servicii Săcelene S.R.L.  ( fosta R.A.G.C.P.S. Săcele R.A. ), aflate în  proprietatea publică a Municipiului Săcele și care constituie Fondul Locativ iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 • Informare privind activitatea desfășurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în  semestrul II al anului 2017;
 • Informare privind necesitatea atribuirii unor denumiri de străzi noi în Municipiul Săcele.

 

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply