Home / Actual / Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 26 mai 2016

Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 26 mai 2016

Consiliul Local al Municipiului Săcele se va întruni pentru ultima oară în actuala formula în data de 26.05.2016, orele 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17, în sala de şedinte, cu următorul Proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlul gratuit, a unei cantități de 60 mc lemn lucru rășinoase  pentru industrializare (SR 1294/1993) către Parohia Ortodoxă Săcele – Gârcini”, iniţiator PRIMAR NISTOR RADU –   FLOREA;
  2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea unui consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele să reprezinte interesele Consiliului Local în fața instanțelor de judecată – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU – FLOREA;
  3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul public al Statului Român, a imobilului situat în str. Piața Libertății nr. 4 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU – FLOREA;
  4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 și modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2015- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU – FLOREA;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a vânzării unor imobile – terenuri situate în Municipiul Săcele, zona străzii 15 Noiembrie  – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU – FLOREA;
  6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2016  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă –  iniţiator PRIMAR NISTOR RADU – FLOREA;
  1. Diverse:
  • Referat (informare) Biroul Urbanism, Patrimoniu;
  • Scrisoare de intenție Centrul de Analiză și Inovare Economico-Socială;

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply