Home / Actual / Ședința de luna aceasta a Consiliului Local Săcele va avea loc joi, 25 iulie

Ședința de luna aceasta a Consiliului Local Săcele va avea loc joi, 25 iulie

Sedinţă ordinara a Consiliului Local al Muncipiului Săcele pe luna iulie va avea loc pe 25.07.2019, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17, orele  16,00, în sala de şedinţe, cu următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru finanțarea de 10% din bugetul local al Municipiului Săcele, în vederea dotării cu aparatură și echipamente medicale pentru dezinfecție  a Spitalului Municipal Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a Statului de funcții a Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  – „primă înscriere în cartea funciară a  imobilului –  în suprafață de 2524 mp curți-construcții, domeniul public al Municipiului Săcele”-  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, a unui imobil și terenul aferent, situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 111, identificat în CF nr.100160 Săcele, nr.cad.100160, către S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 2, alin. (1) și alin. (3) din H.C.L. nr. 80/25.04.2019 privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Sacele,  aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de servitute de trecere în favoarea S.C. AUTOCHELU S.R.L. asupra terenului în suprafață de 46 mp identificat în CF nr.104990 Săcele, nr.cad.104990, teren situat în Municipiul Săcele, zona străzii Zizinului- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între C.A.P. Săcele  prin Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Sacele și Municipiul Săcele – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare spălatorie auto self service” – str. Al.I. Lapedatu, nr.132, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de de hotărâre privind aprobarea depunerii documentatiei la Ministerul Turismului in vederea initierii unei Hotarari a Guvernului Romaniei pentru atestarea Municipiului Sacele ca statiune turistica de interes local   – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării Capitolului II Art. 2 lit. a) – Obiectul contractului de concesiune – la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune nr. 92/08.12.2014 și  încheierea unui Act Adițional în acest sens   – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, destinat valorificării către operatorii economici, valabile pentru anul  2019, pe partizi de producție  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru prestări servicii silvice-exploatări forestiere a masei lemnoase, provenită din partida nr. 35,U.P. V- Tesla , u.a74 D%  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos fasonat loco cioată, provenit din U.P. V , u.a 74 D % -partida nr. 35, destinat valorificării către populație în anul 2019

– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2019-2020 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 • Informari:
 • Informare privind activitatea desfasuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2019;
 • Informare Curtea de Conturi cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 87/27.10.2014;

Grupul Alphaville vrea să valorifice terenul din Bolnoc la jumătate din prețul achiziției acestuia

Domeniul Dâmbu Morii: Managementul nou pune accent pe calitate, familie și relaxare

Compania Bilancia vrea să investească la Săcele. În plan este un sediu, showroom și o zonă de servisare

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia