Home / Actual / Sedinţă a Consiliului Local Săcele pe 26 ianuarie, orele 16:00

Sedinţă a Consiliului Local Săcele pe 26 ianuarie, orele 16:00

Se convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru ziua de 26 ianuarie 2017, care va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17, orele  16,00, în sala de şedinţe.

 PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de atribuire a contractului de delegare, a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini pentru efectuarea  serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe raza Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2016 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, pentru anul 2017- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în CF- Prima  înscriere-a  suprafeței de teren de 27,0888 hectare, cu destinația de izlaz comunal, în proprietatea privată a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a imobilului (construcție și teren) cu destinaţia de spațiu de producție, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele şi situat în B-dul George Moroianu nr.17, lângă  Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul Săcele, str. Câmpului nr. 95 și str. Armata Română nr. 37 şi darea în folosință gratuită a acestora, pe durata existenței construcțiilor case de tip familial pentru copiii cu deficienţe „Chip” și  „Dale”, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Braşov- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a Comisiei- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea de Consiliul Local nr.108 din 24.10.2013 privind aprobarea vânzării a 6 unități locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularii contractelor de închiriere- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2016- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 de pe raza Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2016- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea  a 3 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de soluționare a contestațiilor privind repartizarea efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 • Informare privind activitatea desfasuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2016.

 

 

 

 

 

                          

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply