Home / Administratie / Primaria Sacele cauta ONG partener pentru proiecte europene

Primaria Sacele cauta ONG partener pentru proiecte europene

steag-ueUnitatea Administrativ Teritorială Municipiul Săcele, str.  Piaţa Libertăţii nr. 17, judeţul Braşov, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea depunerii unei Cereri de Finanţare pe RO13 PA 17/RO 13 –Promovarea Diversitătii în Artă şi Cultură în cadrul Patrimoniului Cultural European, Granturile SEE 2009-2014, Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatelor pentru depunerea Cererilor de Finanţare pentru viitoarele proiecte SEE, sunt specificate în Apel pentru propuneri de proiecte si în Ghidul Aplicantului. Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activităţile eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului.

Profilul partenerilor
Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor neguvernamentale care respectă următoarele condiţii:

Condiţii generale de eligibilitate:

 • este o organizaţie non-profit înfiinţată în România, organizată şi gestionată conform legislaţiei româneşti privind organizaţiile non-guvernamentale.
 • are capacitatea, potrivit statutului său, de a acţiona în domeniul serviciilor abordate de proiect;
 • are o experienţă relevantă în furnizarea de servicii în domeniul abordat de
 • proiect (ONG-ul a gestionat, în calitate de aplicant principal, sau a participat, în calitate de partener, la gestionarea a cel puţin două proiecte relevante în acest domeniu, în ultimii cinci ani);
 • dovedeşte bonitatea profesională şi morală a membrilor săi (persoanele implicate nu au fost condamnate pentru crime şi delicte: contra intereselor publice, legate de conduita profesională, contra intereselor financiare ale comunităţilor europene etc.).

Activităţi eligibile DMI:

 • Sprijin pentru mobilitatea artistilor / profesionistilor din domeniul cultural si a lucrărilor acestora pentru a ajunge la noi categorii de public dincolo de tările lor de origine;
 • Organizarea evenimentelor culturale si artistice la nivel local, national sau international;
 • Schimb de experientă si bune practici între organizatii culturale;
 • Educatie si training pentru profesionisti si organizatii culturale în scopul de a dobândi, între altele, noi abilităti de a sprijini dezvoltarea comunitătii;
 • Dezvoltarea de metodologii de educatie în ceea ce priveste diversitatea culturală si dialogul intercultural prin noi instrumente de comunicare etc.;
 •  Campanii de informare si comunicare în domeniul culturii;
 • Cercetări, studii, inventarieri în cultură si în arte în scopul conştientizării diversitătii culturale, inclusiv privind culturile minoritătilor, în special în rândul tinerilor;
 • Productia de bunuri si servicii referitoare la cultura comunitătilor, inclusiv referitoare la cultura si patrimoniul minoritătilor, inclusiv a populatiei rome;
 • Entităţile interesate să participe la selecţie vor depune Fişa Partenerului completată şi Scrisoarea de intentie, conform modelelor ataşate, cu menţiunea: “Pentru selecţia de parteneri RO13 PA 17/RO 13 –“Promovarea Diversitătii în Artă şi Cultură în Cadrul Patrimoniului Cultural European” la sediul Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Săcele sau la adresa de e-mail: [email protected] până la data de 01.04.2014.
  Propunerile de parteneriat împreună cu o copie scanată după statutul organizatiei si informatile referitoare la finanţările anterioare sunt asteptate pe adresa de e-mail: [email protected] pînă la data de 01.04.2014, ora 12:00.
  Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply