Home / Actual / Primăria Municipiului Săcele anulează procedura de selecție a partenerilor pentru POCU

Primăria Municipiului Săcele anulează procedura de selecție a partenerilor pentru POCU

Referitor la Anunțul de selecție parteneri P.O.C.U. Nr.53305/28.09.2016, postat pe website-ul http://municipiulsacele.ro/ , U.A.T. MUNICIPIUL SĂCELE în data de 30.09.2016, Primăria Municipiului Săcele face următoarele precizări:

  • Anunțul menționat a fost postat pe website-ul U.A.T. SĂCELE în vederea demarării unei proceduri de selecție pentru stabilirea unor parteneriate cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii şi implementării unor proiecte finanţate prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 , „România Start Up Plus”, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi ,Obiectivul tematic 8: promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor, Prioritatea de investiţii 8.III : Activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor întreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7. Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
  • După o consultare aprofundată a regulilor prevăzute în ghidul solicitantului și a condițiilor specifice de implementare a proiectelor din cadrul apelului menționat precum și după evaluarea resurselor și termenelor pe care le implică derularea unor astfel de inițiative, U.A.T. MUNICIPIUL SĂCELE a considerat că se impune renunțarea la procedura de selecție, motiv pentru care a procedat la retragerea anunțului de pe site-ul propriu.

Citește și: Prezență din Săcele în concursul TV, Vocea Romaniei!

Motivele care fundamentează decizia de anulare a procedurii de selecție sunt următoarele:

  • Cerințele specifice impuse pentru pregătirea și depunerea proiectului precum și complexitatea dosarului cererii de finanțare fac imposibilă definirea unei aplicații de calitate, având termenul scurt avut la dispoziție (termenul limită prevăzut pentru depunerea proiectelor este 30.10.2016)
  • Recrutarea partenerilor reprezintă doar prima etapă în pregătirea proiectelor, iar respectarea termenelor minimale pentru finalizarea procedurii de selecție a acestora limitează timpul avut la dipoziție pentru elaborarea proiectului
  • Aprobarea bugetului proiectului, precum și a implicării și contribuției financiare a U.A.T. Municipiul Săcele trebuie să se realizeze conform legii prin Hotărâre de Consiliu Local; acest document poate fi elaborat și supus aprobării numai ulterior finalizării cererii de finanțare, iar termenul scurt avut la dispoziție face puțin probabilă posibilitatea parcurgerii acestor etape.

U.A.T. MUNICIPIUL SĂCELE își manifestă în continuare intenția de a susține dezvoltarea mediului economic local, inclusiv prin parteneriate create pentru implementarea de proiecte cu finanțare enerambursabilă.

Procedurile de selecție/propunerile de colaborare vor fi publicate în timp util în secțiunea de anunțuri a site-ului   http://municipiulsacele.ro/

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply