Home / Actual / Post vacant de pădurar în cadrul R.P.L.P. Săcele R.A

Post vacant de pădurar în cadrul R.P.L.P. Săcele R.A

Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A., având sediul în Mun. Săcele, P-ța Libertății nr.17, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de pădurar în cadrul R.P.L.P. Săcele R.A..

Concursul va avea loc la punctul de lucru din Mun. Săcele, str. Fagului nr.46, judetul Brasov, în data de 19.04.2016, ora 10 – proba scrisă și ora 13 – interviu (proba orală).

CONDITII DE PARTICIPARE:

  1. Nivelul minim al studiilor: Liceu Silvic;

Școala profesională – profil silvic;

Curs calificare pădurar

  1. Grad profesional minim: pădurar debutant sau îndeplinirea condițiilor pentru a obține gradul de pădurar debutant;
  1. Documentele care vor fi solicitate pentru înscriere sunt:

a)- cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unității de a participa la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant anunțat;

b)- curriculum vitae;

c)- diploma ce atestă studiile prevăzute la condițiile de participare (original și copie);

d)-adeverință privind vechimea în muncă;

e)-certificat de cazier judiciar;

f) – carte (buletin) de identitate (original și copie);

g) – adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare;

h)-recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional și moral. (dacă este cazul)

Dosarele de înscriere în vederea participării  la concurs se depun în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la data publicării anunțului. (data publicarii a fost 1 martie)

Detalii referitoare la modul de desfășurare al concursului, condiții de participare, termenul de depunere al dosarelor de înscriere precum și bibliografia aferentă vor fi afișate la avizierul R.P.L.P. Săcele R.A. de la punctul său de lucru mai sus menționat.

Persoana de contact care vă poate furniza informații în acest scop este d-na Szabo Elena, telefon 0268- 274056.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply