Home / Business / Notarul este un liber profesionist, un consilier nepărtinitor pentru chestiuni juridice complexe (P)

Notarul este un liber profesionist, un consilier nepărtinitor pentru chestiuni juridice complexe (P)

Notarul este un liber profesionist, având statutul unei funcţii autonome, un reprezentant neutru al intereselor clienţilor săi, un consilier nepărtinitor pentru chestiuni juridice complexe.

Notarul îndeplineşte totodată un serviciu de interes public prin întocmirea actelor de autoritate publică. Legea nr.36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale stabileşte că “activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea” (art. 1).

Actele încheiate în faţa notarului public sunt de autoritate publică, fiind valabile pe tot teritoriul României.

Activitatea notarială se realizează în aceeaşi măsură pentru toate persoanele, fără a face deosebire de rasă, naţionalitate, originea etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţa politică, averea sau originea socială.

Biroul Individual Notarial Albu-Comaniţă Andreea-Maria activează în domeniul imobiliar, comercial şi personal.

Vă putem acorda consilierie de specialitate pentru întocmirea de procuri, acte de vânzare-cumpărare, succesiuni, legalizarea copiilor, darea în plată, dezlipire şi alipiri, divorţul convenţional, informaţii intabulări în cartea funciară şi multe altele.

Ne puteţi contacta la Biroul Individual Notarial Albu-Comăniţă Andreea-Maria, din strada Al. I. Lapedatu, nr.1 – Telefon 0745 161 914; 0731 369 919;

 

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia