Home / Actual / Job-uri disponibile la Primăria Municipiului Săcele. Detalii în știre!

Job-uri disponibile la Primăria Municipiului Săcele. Detalii în știre!

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertătii nr.17, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, după cum urmează :

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

Sef Serviciu   – Serviciul Voluntar Pentru Situatii De Urgenta – 1 Post 

a) Condiţii generale de participare:

‒ are cetăţenia română şi domiciliul în România,

‒ cunoaște limba română, scris si vorbit;

‒ are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

‒ are capacitate deplină de exerciţiu;

‒ are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

‒ nu a fost condamnat/a definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea,

 –  copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă  de vechime ;

–  nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

b) Condiţii specifice de participare:

        –  Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta  in domeniul tehnic

         –   vechime – 5   ani

Bibliografie

2) Sef Formatie   – Serviciul Voluntar Pentru Situatii De Urgenta –1 Post 

a) Condiţii generale de participare:

‒ are cetăţenia română şi domiciliul în România,

‒ cunoaște limba română, scris si vorbit;

‒ are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

‒ are capacitate deplină de exerciţiu;

‒ are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

‒ nu a fost condamnat/a definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea,

 –  copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă  de vechime ;

–  nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

 b) Condiţii specifice de participare:

        –  Studii  medii absolvite cu diploma de bacalaureat

         –    vechime –    3    ani

Bibliografie

 3) Referent    – Compartimentul  Monitorizare Activitati Romi -1 Post 

 a) Condiţii generale de participare:

‒ are cetăţenia română şi domiciliul în România,

‒ cunoaște limba română, scris si vorbit;

‒ are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

‒ are capacitate deplină de exerciţiu;

‒ are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

‒ nu a fost condamnat/a definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea,

 –  copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă  de vechime ;

–  nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

b) Condiţii specifice de participare:

        –  Studii  generale

         –   vechime –  1 an

Bibliografie

Concursul  constă în următoarele etape :

  • selecţia dosarelor
  • proba scrisa se va susţine în data de  19.03.2019  la ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele, Str.Piata Libertatii nr.17
  • interviul se va susţine în data de 21.03.2019 la ora 12,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele Str.Piata Libertatii nr.17

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului,  la Compartimentul Resurse Umane.

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului de înscriere se poate  obţine de la Compartimentul Resurse

Umane, sau de la  avizierul instituţiei şi site-ul Primăriei Municipiului Săcele.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei sau în copii legalizate. Descarcă Documente necesare

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarelor de înscriere şi bibliografia stabilită pentru concurs se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia