Home / Actual / GAL Gârcini angajează facilitator de dezvoltare comunitară

GAL Gârcini angajează facilitator de dezvoltare comunitară

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Gârcini organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant în cadrul organizaţiei:

Facilitator de dezvoltare comunitară – 1 post

–       contract de muncă pe perioadă determinată – octombrie 2023

–       norma de lucru 4h/zi

Condiţii de participare:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent
 • Experienţă profesională de minim 1 an în funcţia de Facilitator de dezvoltare comunitară sau ocuparea acestei poziţii în minim 1 proiect derulat cu finanţare naţională/comunitară sau echivalent cu atribuţii de animare
 • Cunoştinţe operare PC (Windows,Word, Excel)- nivel mediu

Dosarul de înscriere va conţine:

 • Cererea de înscriere adresată Preşedintelui Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Gârcini.
 • Copia actului de identitate
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 • Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, care să confirme îndeplinirea cerinţei privind experienţa profesională de minim 1 an şi / sau copii ale documentelor care atestă ocuparea poziţiei de Facilitator de dezvoltare comunitară în minim 1 proiect derulat cu finanţare naţională/comunitară sau echivalent cu atribuţii de animare
 • Curriculum Vitae în format european, în limba română
 • Documente justificative pentru punctarea criteriilor de evaluare 

Candidaţii care nu depun toate documentele menţionate la punctul privind conţinutul dosarului de înscriere precum şi cei în cazul cărora se constată în urma evaluării dosarului că nu îndeplinesc condiţiile minime de participare vor fi excluşi din procedura de selecţie

Calendar:

 • 30 septembrie, ora 16.00 – termen limită depunere dosare
 • 02 octombrie 2020 – evaluarea dosarelor de înscriere în baza Anexei nr 1 şi publicarea listei cu candidaţii admişi/respinşi

Depunerea dosarului de înscriere se va realiza la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Gârcini din Municipiul Săcele, Str. Aleea Episcop Popeea nr 20, în intervalul 21-25 septembrie între orele 9.00- 16.00.

Relaţii suplimentare, inclusiv referitoare la cerinţele postului se pot obţine accesând pagina WEB www.gal-garcini.ro sau la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Gârcini – persoana de contact Nicoleta Teonia Voicescu – Manager de Proiect, Tel: 0723206231, e-mail [email protected]

Apune steaua lui Virgil Popa? Pe surse, pesedistul a plecat huiduit din Gârcini

(Partea a II-a) Grețos! Omul lui Virgil Popa, cel ce a jignit și amenințat în privat femei nu s-a oprit la un singur astfel de gest

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia