Home / Actual / Copiii și tinerii din zona urbană marginalizată Gârcini vor putea învăța în cartierul Electroprecizia

Copiii și tinerii din zona urbană marginalizată Gârcini vor putea învăța în cartierul Electroprecizia

Administrația de la Săcele a considerat prioritară, necesitară și oportună realizarea proiectului “Amenajare și dotare Centru Educațional Multifuncțional în Zona Funcțională”

Este vorba de un proiect gândit a fi finanțat prin intermediul Grupului de Acțiune Locală (GAL) Gârcini, ce va înghiți aproximativ 3.500.000 lei pentru amenajare și dotare.

Clădirea ce va deveni conform propunerii Centru Educațional și Multifuncțional este corpul B al Liceului Tehnologic Victor Jinga din cartierul Electroprecizia.

Documentatia de avizare a lucrărilor de Intervenție (DALI) a fost întocmită de S.C. EXHIBIT ARHITECTURA  S.R.L, iar valoarea totală a investitiei va fi de 3.496.566,51 lei, dintre care Construcții –Montaj (C+M) 2.833.033,00 lei   

 Totul ar trebui sa fie gata in 18 luni.                        

De ce este nevoie de un astfel de Centru Educațional pentru cei din Gârcini … în Electroprecizia?

Între cele mai importante probleme identificate la nivelul ZUM Zonă Urbană Marginalizată (n.r Cartierul Gârcini) sunt: rezultatele școlare foarte slabe, rata ridicată a abandonului școlar în rândul elevilor cu vârste de peste 14 ani, procentul ridicat de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 ani care sunt șomeri sau NEET (42%), ponderea mare a persoanelor în vârstă de 15-64 de ani care nu sunt încadrate pe plată formală a muncii (45,8%).

Toate acestea sunt generate de infrastructură educațională deficitară, de lipsa inițiativelor de educație pe tot parcursul vieții și de lipsa unor servicii educaționale suport destinate elevilor și adulților proveniți din familii aflate în risc de exiuziune socială.

Apariția acestui Centru Educațional Multifuncțional ar urma să îi susțină pe cei din Gârcini în recuperărea decalajelor în învățare, pentru obținerea unei calificări sau recalificarea în concordanță cu cerințele pieței muncii, integrarea pe piața muncii.

Despre proiect, pe scurt

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Bugetul total al proiectului este de 3.499.973,76 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile, alocate conform contractului de finanțare, este de 3.339.070,82 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de facilitarea accesului locuitorilor din teritoriul SDL la servicii educaționale, de formare profesională, integrare și menținere pe piața muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creșterea calității serviciilor de educație, formare profesională și ocupare destinate locuitorilor din teritoriul SDL prin amenajarea unui Centru Educațional Multifuncțional cu suprafața construită desfașurată de 1.824 mp
  • Achiziția unui set de dotări și echipamente pentru dotarea spațiilor specializate din cadrul Centrului Educațional Multifuncțional: săli pentru activități educative suport, formare profesională, orientare și consiliere profesională, TIC, activități comunitare, conferințe, ateliere pentru prelucrarea lemnului, lacătuș mecanic, construcții, operator montaj linii automate, sală model cameră hotel.

Pentru atingerea acestor obiective, se vor realiza următoarele categorii de lucrări: organizarea de șantier, execuția lucrărilor de construcții (înlocuirea șarpantei și a învelitorii, refacerea finisajelor interioare și exterioare, recondiționarea/înlocuirea elementelor de tâmplarie, execuția unei scări metalice exterioare) și instalații (refacerea instalațiilor electrice, termice și sanitare), inclusiv livrarea și montajul echipamentelor ce intră în componența acestora; dotarea Centrului cu elemente de mobilier și dotări specifice.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia