Home / Actual / Luni avem Sedință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele

Luni avem Sedință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele

Sedință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 28.11.2016, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul Proiect al Ordinii de Zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 19 din 20.02.2014 privind actualizarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 57 din 28.05.2009 privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare și funcționare al sistemului de parcare din Municipiul Săcele și a Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință din Municipiului Săcele”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 135 din 2013 privind aprobarea zonării Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Gârcini” , precum şi acordarea unui spaţiu, cu titlul de sediu social, prin contract de comodat, Asociaţiei – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal  al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing.  POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii și atribuțiilor specifice pentru numirea și eliberarea din funcţia de administrator public – iniţiator PRIMAR ING. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 2016 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – inițiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 32.074,16 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Asociația Via Barcensis și Primăria Municipiului Săcele – inițiatori consilieri locali____________________________________________________;
 10. Proiect de hotărâre privind acceptarea renunțării numiților Papp Maria și Nemeti Maria la terenul cu destinație de drum în suprafață de 2428 mp, înscris în CF nr.111170 al localității Săcele, nr.cad. 111170– inițiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din Municipiul Săcele – inițiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 12. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare către S.C. Compania APA Brașov S.A. – inițiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de  munca  beneficiarilor de ajutor social, precum şi a orelor de muncă dispuse a fi executate în folosul comunităţii – inițiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Săcele și de fundamentare a prețurilor de pornire ale licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare pentru anul de producție 2017 precum și prețurile de referință în cauză – inițiatori consilieri locali_____________________________.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply