Home / Actual / Consilierii săceleni se întrunesc joi în ședință de plen. Iată și ordinea de zi!

Consilierii săceleni se întrunesc joi în ședință de plen. Iată și ordinea de zi!

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 20.09.2018, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre pentru acceptarea declarațiilor de renunțare și a ofertelor de donație privind cotele părți deținute de coproprietari din imobilul-teren, în suprafață de 1.913 mp, cu destinație de drum, identificat în CF nr.109354 Săcele, nr.cad.109354, reprezentând strada Ciocârliei din Municipiul Săcele- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
 2. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea achiziționării imobilului în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit  5, situata pe str.Viitorului nr. 7 din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A. a Drumului Auto Forestier Ramificație Șapte Izvoare, Tronson I și II 4,5 km – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 4. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele și darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele A. a Drumului Auto Forestier Valea Baciului – Șapte Izvoare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 5. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 82/22.12.2016 „privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 107/07.08.2009 privind darea în folosință gratuită pe termen de 10 ani a Căminului-internat din cadrul Grupului Școlar Industrial de Construcții Montaj din Mun. Săcele către Asociația Filantropică Medical Creștină «CHRISTIANA»  pentru a fi utilizat ca și Cămin de Bătrâni, fără schimbarea destinației” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 3 mc ( 4,84 mst) lemn de foc pentru încălzirea locuinței în perioada de iarnă 2018-2019, numitului Apostol Ion- veteran de război din Municipiul Săcele   – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 7. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului  privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 8. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele  – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 9. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 1 din H.C.L. nr. 157/25.07.2018 pentru  completarea art. 1 din H.C.L. nr. 49/22.02.2018 privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 10. Proiect de hotărâre privind declararea zilei de  22.09.2018 ca zi de gratuitate pentru  transportul public  în comun în Municipiul Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 11. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.10.2018-31.12.2018 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 12.  Diverse.

Adrian Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov: “Eu nu mai cred demult în promisiunile PSD legate de autostrada București-Brașov”

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia