Home / Actual / Companie națională, angajează la Săcele

Companie națională, angajează la Săcele

C.N. “Posta Romana” S.A. – Sucursala Brasov, la sediul Oficiului Judetean de Posta Brasov, str. N. Iorga, nr. 1, Brasov, recruteaza candidati pentru ocuparea, prin concurs a urmatorului post:

 • factor postal distribuitor urban, in cadrul Oficiului Postal Sacele 1, pe durata nedeterminata, program de lucru 6 ore/zi.
 • 4 (patru) posturi de oficiant urban, in cadrul Oficiului Postal Sacele 1 pe durata nedeterminata, program de lucru 8 ore/zi.

factor postal distribuitor urban, in cadrul Oficiului Postal Sacele 1, pe durata nedeterminata, program de lucru 6 ore/zi.

Principalele atributii :

 • Preluarea de la sediul oficiului postal a trimiterilor sosite si distribuirea lor in sectorul repartizat
 • Primirea si achitarea mandatelor postale, electronice si pensii
 • Contractare abonamente presa.
 • Incasarea pe teren a facturilor, ratelor, s.a. in baza contractelor si conventiilor incheiate.
 • Vanzarea pe teren a timbrelor, efectelor postale si marfurilor comerciale.
 • Indeplinirea actelor de procedura.
 • Vidarea cutiilor de scrisori.

Principalele responsabilitati:

 • Raspunde de functionarea in conditii de siguranta si potrivit regimului de lucru aprobat, a utilajelor sau/si echipamentelor pe care le are in primire.
 • Raspunde de respectarea normelor de securitate si sanatate in munca si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor.
 • Raspunde de respectarea programului de lucru si folosirea integrala a timpului de munca pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu.
 • Raspunde de pastrarea secretului de serviciu.
 • Raspunde de executarea la timp si de calitate a atributiilor, lucrarilor si sarcinilor repartizate.
 • Raspunde integral de pagubele aduse in masura in care a contribuit la producerea pagubei.
 • Raspunde civil, material, disciplinar, administrativ sau dupa caz, penal, in conformitate cu normele legale in vigoare pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atributiilor ce ii revin, precum si de realitatea si legalitatea documentelor pe care le-a intocmit, le-a semnat sau la care a participat si care privesc utilizarea mijloacelor materiale si banesti

Conditii de participare:

 • Invatamant obligatoriu

Competente necesare:

 • abilitati de comunicare, prezentare;
 • lucru in echipa;
 • rezistenta la munca fizica si stres;

Probe de concurs:

 • interviu (pondere la media finala 100%)

Media minima de admitere: 6 (sase ).

Probele de concurs sunt eliminatorii, daca nu se obtine minim media 5 la fiecare proba.

Documentele necesare pentru inscriere:

 • cerere de inscriere la concurs adresata Directorului General, cu mentionarea postului vizat;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz (original si copie);
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( original si copie);
 • cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.
 • curriculum vitae;
 • date de contact (numar de telefon, adresa de e-mail) la care se vor comunica data, ora si locul de desfasurare a concursului.

Locul de depunere a documentelor:

Actele solicitate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea,la sediul Oficiului Judetean de Posta Brasov, str. N. Iorga nr. 1 Brasov.

Persoana de contact: Nan Elena, telefon 0268/476697.

Rezultatele concursului se vor afisa in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarii concursului, la sediul Oficiului Judetean de Posta Brasov, str. N. Iorga nr. 1 Brasov si pe site-ul companiei www.posta-romana.ro, sectiunea “Cariere” .

Procedura de contestare a rezultatelor concursului: Eventualele contestatii se post depune la sediul Oficiului Judetean de Posta Brasov, str. N. Iorga nr. 1 Brasov, in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor. Se pot contesta numai notele obtinute la proba Operare PC si proba scrisa, sau situatiile de incompatibilitate privind componenta comisiei de concurs.

Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul companiei unde s-a desfasurat concursul precum si pe pagina de internet a acesteia in termen de 1 zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut pentru depunerea contestatiilor.

Tematica si bibliografie concurs:  

 • Prezentare Posta Romana; site-ul posta-romana.ro > prezentare.
 • Servicii de corespondenta in Romania. Clasificare si definitii; site-ul posta-romana.ro > servicii expeditori
 • Serviciul de corespondenta interna standard. Servicii suplimentare. Definitii; site-ul posta-romana.ro > servicii expeditori
 • Transfer de bani in Romania. Clasificare si definitii; site-ul posta-romana.ro > servicii expeditori
 • Termeni si expresii definite in intelesul Ordonantei Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 187/2013; site-ul posta-romana.ro > Informatii publice > Legislatie > Legislatie interna > OG nr. 13/2013, art. 2.
 • Drepturile si obligatiile salariatilor postali; CCM 2018-2020, 20

Reguli de conduita etica a salariatilor postali; Codul de conduita etica pentru salariatii din domeniul operational, transmis de catre C.N.P.R. cu adresa nr.107/2833/19.12.2011.

4 (patru) posturi de oficiant urban, in cadrul Oficiului Postal Sacele 1 pe durata nedeterminata, program de lucru 8 ore/zi.

Principalele atributii :

 • Executarea operatiunilor de prezentare la ghiseu, bucata cu bucata si serii, a tuturor categoriilor de trimiteri postale
 • Efectuarea operatiunilor de incasare la ghiseu a facturilor si ratelor
 • Eliberearea la ghiseu si prin casutele postale a trimiterilor postale
 • Executarea operatiunilor de achitare a mandatelor
 • Vanzarea de timbre, efecte postale si marfuri comerciale.
 • Contractarea abonamentelor presa.
 • Executarea activitatii de incarcare-lichidare a curselor de distribuire
 • Repartizarea si inregistrarea trimiterilor de corespondenta pe salariati distribuitori/puncte exterioare
 • Verificarea respectarii de catre punctul exterior a conditiilor de admitere la prezentare pentru trimiterile postale, precum si a modului de tratare a trimiterilor distribuite
 • Efectuarea operaţiunilor de transmitere-recepţie a trimiterilor E-mandat şi E-post

Principalele responsabilitati :

 • Raspunde de functionarea in conditii de siguranta si potrivit regimului de lucru aprobat, a utilajelor sau/si echipamentelor pe care le are in primire.
 • Raspunde de respectarea normelor de securitate si sanatate in munca si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor.
 • Raspunde de respectarea programului de lucru si folosirea integrala a timpului de munca pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu.
 • Raspunde de pastrarea secretului de serviciu.
 • Raspunde de executarea la timp si de calitate a atributiilor, lucrarilor si sarcinilor repartizate.
 • Raspunde integral de pagubele aduse in masura in care a contribuit la producerea pagubei.
 • Raspunde civil, material, disciplinar, administrativ sau dupa caz, penal, in conformitate cu normele legale in vigoare pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atributiilor ce ii revin, precum si de realitatea si legalitatea documentelor pe care le-a intocmit, le-a semnat sau la care a participat si care privesc utilizarea mijloacelor materiale si banesti

Conditii de participare:

 • Invatamant obligatoriu;

Competente necesare :

 • abilitati si cunostinte impuse de functie;
 • capacitatea de analiza si sinteza;
 • motivatia candidatului;
 • comportamentul in situatiile de criza;
 • initiativa si creativitate;
 • operare pe calculator .

Probe de concurs:

 • operare PC (pondere la media finala 10%)
 • interviu (pondere la media finala 90%)

Media minima de admitere  : 6 (sase ).

Probele de concurs sunt eliminatorii, daca nu se obtine minim media 5 la fiecare proba.

Documentele necesare pentru inscriere :

 • cerere de inscriere la concurs adresata Directorului Sucursalei Regionale, cu mentionarea postului vizat;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz (original si copie);
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( original si copie);
 • cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.
 • curriculum vitae;
 • date de contact (numar de telefon, adresa de e-mail) la care se vor comunica data, ora si locul de desfasurare a concursului.

Locul de depunere a documentelor:

Actele solicitate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, la sediul Oficiului Judetean de Posta Brasov, str. N. Iorga nr. 1 Brasov.

Persoana de contact: Nan Elena, telefon 0268/476697.

Rezultatele concursului se vor afisa in termen de 2 zile lucratoare de la data finalizarii concursului, la sediul Oficiului Judetean de Posta Brasov, str. N. Iorga nr. 1 Brasov si pe site-ul companiei www.posta-romana.ro, sectiunea “Cariere” .

Procedura de contestare a rezultatelor concursului: Eventualele contestatii se post depune la sediul Oficiului Judetean de Posta Brasov, str. N. Iorga nr. 1 Brasov, in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor. Se pot contesta numai notele obtinute la proba Operare PC si proba scrisa, sau situatiile de incompatibilitate privind componenta comisiei de concurs.

Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul companiei unde s-a desfasurat concursul precum si pe pagina de internet a acesteia in termen de 1 zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut pentru depunerea contestatiilor.

Tematica si bibliografie concurs: 

 • Abilitati practice de operare pe calculator – editare text si calcule tabelare; OpenOfiice, Outlook Express
 • Prezentare Posta Romana; site-ul posta-romana.ro > prezentare.
 • Serviciile postale incluse in sfera serviciului universal; site-ul posta-romana.ro > Informatii publice > Legislatie > Legislatie interna > Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale, cap 1.
 • Serviciile postale neincluse in sfera serviciului universal; site-ul posta-romana.ro > Informatii publice > Legislatie > Legislatie interna > Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale, cap 1.
 • Conditii de acceptare in reteaua postala a CNPR a trimiterilor postale; Informatii publice > Legislatie > Legislatie interna > Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale, cap 2, pct. 2.1, 2.2., 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.11, 2.12, 2.17.
 • Termeni si expresii definite in intelesul Ordonantei Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 187/2013; site-ul posta-romana.ro > Informatii publice > Legislatie > Legislatie interna > OG nr. 13/2013, art. 2.
 • Justificarea/decontarea incasarilor si platilor zilnice; Norme privind operatiunile de casa efectuate de unitatile si subunitatile postale ale CNPR, cap.4, art.4, alin. (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (30), (31), (32), (33), (35), (36) si cap.5, art. 5, alin. (6), (8), (10).
 • Conditii de calitate pentru serviciile oferite de C.N.P.R.; site-ul posta-romana.ro > Informatii publice > Legislatie > Legislatie interna > Afis conditii de calitate
 • Raspunderea pentru furnizarea serviciilor postale interne; site-ul posta-romana.ro > Informatii publice > Legislatie > Legislatie interna > OG nr. 13/2013, cap VIII, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.
 • Drepturile si obligatiile salariatilor postali; CCM 2018-2020, 20

Reguli de conduita etica a salariatilor postali; Codul de conduita etica pentru salariatii din domeniul operational, transmis de catre C.N.P.R. cu adresa nr.107/2833/19.12.2011.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia