Home / Actual / Aprobarea impozitelor și a taxelor locale şi a taxelor speciale pentru 2021 pe masa consilierilor locali

Aprobarea impozitelor și a taxelor locale şi a taxelor speciale pentru 2021 pe masa consilierilor locali

Sedinţa ordinară a Consiliului Local al Muncipiului Săcele va avea loc online, in format de videoconferinta, în data de 30 aprilie cu următorul:

PROIECT al ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  30 aprilie 2020:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 26 martie 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 9 aprilie 2020- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI-   Morii reabilitare și modernizare” –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L.  96/26.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuințe” – strada Ciucaș, Municipiul Săcele  –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Service Auto”, DJ103A, Municipiul Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  ,,Construire clădire-sediu sucursală, sistematizare verticală și funcțiuni complementare”, strada Calea București, nr. 7C, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Stație mixtă de distribuție carburanți – magazin stație, totem afișare prețuri, copertină, skid GPL”, strada Zizinului, Municipiul

Săcele – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  ,,Zonă unități industriale, depozite și prestări servicii”, strada Electroprecizia (fostă Parcului), nr. 3, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  ,,Construire depozit, birouri, amenajări exterioare, împrejmuie și racorduri utilități”, strada Ecologiștilor, Municipiul Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Gârcinul Mic”, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu de locuințe” – strada Nouă, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire magazin de retail și hale de producție și depozitare”, str. Câmpului, nr. 97, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de  folosință ape curgătoare HC 1636-tronson I în suprafață de 135 mp și HC 4121-tronson I în suprafață de 433 mp  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile categoria de  folosință drumuri de exploatare   – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 30 mst lemn de foc către Casa Evanghelică  a  Ceangăilor – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc unui număr de 16 pensionari silvici – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46/27.02.2020 privind constituirea fondului de accesibilizare al pădurilor pentru anul 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior în vederea valorificării acesteia către  operatorii economici, an de producție 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere pentru spațiul închiriat către S.C. Farmacia Precizia S.R.L. și încheierea unui act aditional în acest sens  – iniţiator PRIMAR Ing.  POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică  și/sau reprezentare în justiție cu privire la ultimile misiuni de audit efectuate la UAT Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1,  4.

Diverse

 • Informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor trasate de Camera a de Conturi Brașov prin Decizia nr. 38/04.12.2018;
 • Informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor trasate de Camera de Conturi Brașov prin Decizia nr. 87/27.10.2014;
 • Informare PUZ Zona Centrală.

Poveste cu COVID-19, biciclete furate și cetățeni “europeni” din Săcele

Ciprian Sterpu, consilier local PNL Săcele: “Cât tupeu! Scripcaru dă vina pe Săcele pentru o parte din poluarea din Brașov”

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia