Home / Actual / Apa potabilă și canalizarea mai scumpe din 1 ianuarie 2023 și pentru săceleni. Iată cât vom plăti pentru ea!

Apa potabilă și canalizarea mai scumpe din 1 ianuarie 2023 și pentru săceleni. Iată cât vom plăti pentru ea!

Potrivit Deciziei Autorității Naționale pentru Reglementarea Serviciilor Publice Comunitare- ANRSC nr.4458/06.12.2022, prețul apei potabile produse, transportate și distribuite în întreaga arie de operare va fi, din 1 ianuarie 2023, de 6,77 lei/mc, cu TVA, iar tariful pentru canalizare – epurare va fi de 4,65 lei/mc, cu TVA.

Modificările au fost stabilite în conformitate cu:

– Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006;

– Legea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006;

– prevederile contractului de finanțare POIM, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov”;

– prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

Calculele sunt rezultate din Analiza Cost Beneficiu (ACB) aferentă Proiectului, care a fost realizată de consultant potrivit Metodologiei de tarifare cuprinse în HG 677/2017, privind investițiile în infrastructura de apă și apă uzată, document aprobat de Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Factori care au dus la modificarea tarifelor

Strategia de tarifare a fost verificată și de ANRSC (formula de ajustare) și este o condiție obligatorie precedentă încheierii contractului de finanțare, care a fost semnat în data de 2 august 2022.

Prețurile reflectă, pe de-o parte acoperirea cheltuielilor de exploatare, influențate de inflație și, pe de altă parte, obligativitatea includerii în tarif a părții de cofinanțare aparținând operatorului.

Concret, pe lângă inflația generală, au apărut creșteri mult peste acest indicator, atât la energia necesară pompării apei, cât și la alte elemente de cost cum ar fi combustibilul și gazele, care au generat costuri suplimentare inevitabile. Majorări de preț, cauzate de factorii amintiți anterior, au fost operate în ultima perioadă de mai mulți operatori de apă din țară, între care amintim Iași, Gorj sau Buzău.

La fiecare 100 de euro investiți din fonduri europene, 6 euro sunt contribuția proprie

În privința cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov, contribuția operatorului reprezintă 6% din valoarea totală a lucrărilor care vor fi realizate. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 euro investiți, contribuția din tarif trebuie să fie de 6 euro, restul venind din fondurile Uniunii Europene, ale bugetului de stat al României, ale bugetelor Municipiului Brașov și ale Județului Brașov, care a preluat sarcina de la localitățile cuprinse în programul de investiții.Noile tarife se situează în media națională și sunt printre cele mai mici, în comparație cu cele din județele care au aprobate Proiecte Operaționale de Infrastructură Mare (POIM).

conform comunicat Compania Apa Brasov

Deocamdată atât s-a putut! Transportul săcelean modernizat cu … încă 3 second-hand-uri – Saceleanul

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia