Home / Actual / Anunț privind închirierea de trupuri de pașune prin licitație publică deschisă cu strigare la Săcele

Anunț privind închirierea de trupuri de pașune prin licitație publică deschisă cu strigare la Săcele

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată, începând cu data de 17.01.2020, pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele şi la avizierul instituţiei sunt afişate următoarele documente:

  1. Referatul de aprobare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune ,,PALTINU-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA-GĂVANA’’, aflat în proprietatea  privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere. document atașat
  2. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune ,,PALTINU-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA-GĂVANA’’, aflat în proprietatea  privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere. document atașat
  3. RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL  privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune ,,PALTINU-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA-GĂVANA’’, aflat în proprietatea  privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere. document atașat
  4. CONTRACT- CADRU pentru închirierea trupului de păşune (pajişte) ,,PALTINU-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA-GĂVANA’’, proprietatea privată a Municipiului Săcele. document atașat
  5. CAIET DE SARCINI PRIVIND LICITAŢIA PENTRU ÎNCHIRIEREA TRUPULUI DE PĂŞUNE (PAJIŞTE) ,,PALTINU-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA-GĂVANA’’, proprietatea privată a Municipiului Săcele. document atașat
  6. Referatul de aprobare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune ,,Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece”, aflat în proprietatea  privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere. document atașat
  7. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune ,,Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece”, aflat în proprietatea  privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere. document atașat
  8. RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL  privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune ,,Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece”, aflat în proprietatea  privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere. document atașat
  9. CONTRACT- CADRU pentru închirierea trupului de păşune (pajişte) ,,Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece”, proprietatea privată a Municipiului Săcele. document atașat
  10. CAIET DE SARCINI PRIVIND LICITAŢIA PENTRU ÎNCHIRIEREA TRUPULUI DE PĂŞUNE (PAJIŞTE) ,,Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece”, proprietatea privată a Municipiului Săcele. document atașat

Până la data de 03.02.2020, cei interesaţi pot depune, în scris, recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus menţionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ţa. Libertăţii nr.17 sau pe adresa de e-mail a instituţiei [email protected]

Persoana responsabilă de relatia cu societatea civilă în cadrul proiectului mai sus menţionat este D-l Brânzea Ovidiu, tel. 0268 270170.

MAPEI – unul dintre liderii mondiali în producția de materiale de construcții și-a început activitatea în parcul industrial Electroprecizia

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia