Home / Actual / Vânzarea construcțiilor și a terenurilor aferente cu maxim 450.000 lei nu se mai impozitează

Vânzarea construcțiilor și a terenurilor aferente cu maxim 450.000 lei nu se mai impozitează

Un nou mod de impozitare a veniturilor obținute din vânzarea caselor a fost introdus în legislația națională la 1 februarie 2017, prin intermediul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017, act normativ ce a modificat prevederile Codului fiscal în acest sens.

 Astfel, la vânzarea construcțiilor și a terenurilor aferente acestora, contribuabilii datorează acum un impozit unic de 3% din venitul impozabil. La stabilirea venitului impozabil se deduce din valoarea tranzacției suma neimpozabilă de 450.000 de lei.

Așadar, în prezent, o tranzacție de acest tip este scutită de impozitul datorat statului, atât timp cât nu depășește plafonul amintit. Totuși, pentru corelarea noilor reglementări, este necesară și actualizarea corespunzătoare a normelor de aplicare la Codul fiscal.

Concret, noutățile apărute în legislație sunt detaliate într-un Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Documentul a fost adoptat joi de Executiv, astfel că, pentru a se aplica, mai are nevoie doar de publicarea în Monitorul Oficial.

De altfel, noile prevederi clarifică modalitatea de acordare a plafonului neimpozabil de 450.000 lei, prin precizarea expresă a excluderii din valoarea tranzacțiilor imobiliare din patrimoniul personal, luată în calcul la stabilirea venitului impozabil, a taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferente, în cazul în care aceasta se aplică tranzacției vizate.

“(…) la transmiterea dreptului de proprietate, impozitul prevăzut la art. 111 alin. (1) din Codul fiscal (impozitul datorat la transferul dreptului de proprietate a unei case, n. red.) se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil, care se stabilește ca diferență între valoarea tranzacției și plafonul neimpozabil de 450.000 lei. Valoarea tranzacției proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, luată în calcul la stabilirea venitului impozabil, nu include TVA aferentă, în cazul în care aceasta se aplică tranzacției respective”, scrie în proiectul care va modifica normele Codului fiscal.

În cazul tranzacțiilor care vor implica construcții neterminate, venitul impozabil va fi stabilit prin deducerea plafonului neimpozabil de 450.000 lei din valoarea determinată pe baza unui raport de expertiză/evaluare, care va cuprinde valoarea construcţiei neterminate la care se adaugă valoarea terenului aferent declarată de părţi.

În ceea ce privește raportul de expertiză/evaluare, acesta va fi întocmit de un evaluator autorizat, pe cheltuiala contribuabilului.

“În cazul schimbului unei/unor proprietăţi imobiliare cu altă/alte proprietăți imobiliare, se consideră că au loc două tranzacții, iar venitul impozabil aferent fiecăreia dintre cele două tranzacții se determină prin deducerea din valoarea fiecărei tranzacții a plafonului neimpozabil de 450.000 lei”, vor mai dispune normele Codului fiscal, de îndată ce prevederile propuse de Finanțe se vor aplica.

Nu în ultimul rând, în situația în care tranzacția implică schimbul unei case cu un bun mobil al unei persoane fizice, venitul impozabil se stabilește pentru persoana fizică ce transmite proprietatea imobiliară, la valoarea tranzacției reprezentând valoarea proprietății imobiliare din actul de transfer diminuată cu plafonul neimpozabil de 450.000 lei.

sursa avocatnet.ro

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply