Home / Actual / Termenul de depunere a proiectelor pentru finanțare pe cultură, sport și culte s-a prelungit la Săcele până la Termenul de depunere a dosarelor pentru finanțări nerambursabile pe anul 2022 – cultură, sport și culte, s-a prelungit până în data de 26 aprilie, ora 16.00

Termenul de depunere a proiectelor pentru finanțare pe cultură, sport și culte s-a prelungit la Săcele până la Termenul de depunere a dosarelor pentru finanțări nerambursabile pe anul 2022 – cultură, sport și culte, s-a prelungit până în data de 26 aprilie, ora 16.00

Autoritatea finanțatoare Primăria Municipiului Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, județul Brașov, str. Piața Libertății nr. 17, cod poștal 505600, tel./fax +40-268- 276.164/ 273.091, e-mail: [email protected], în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pe anul 2022.

Din bugetul local al Municipiului Săcele, aprobat prin H.C.L. nr.51/24.02.2022 pentru aprobarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri propri pe anul 2022, vor fi finanțate proiecte de interes local în valoare de 300.000 lei pentru următoarele domenii:

– acțiuni și programe sportive: suma totală: 75.000 lei.

– programe, proiecte și acțiuni culturale: suma totală: 75.000 lei.

– programele cultelor religioase recunoscute de lege în România: suma totală: 150.000 lei.

Pe plan local, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Săcele este reglementată de Regulamentele privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru fiecare domeniu aprobate prin H.C.L. nr. 24/ 15.02.2016, H.C.L. nr. 25/ 15.02.2016, H.C.L. nr. 26/ 15.02.2016 și H.C.L. nr. 27/ 15.02.2016.

În temeiul art. 20 alin (1) al Legii nr. 350/2005 termenul de depunere al solicitărilor este 25.04.2022 ora 16:00. Proiectele de finanțare nerambursabilă se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Săcele, cu sediul în Municipiul Săcele, Str. Piața Libertății nr. 17, cam. 13. Nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse decât cele solicitate de către comisia de evaluare și selecționare. Selecția și evaluarea dosarelor depuse se va efectua în perioada 26.04 – 09.05.2022 și se vor face în ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant, în limita bugetului aprobat. Depunerea contestațiilor se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției care va fi publicat pe website- ul www.municipiulsacele.ro, soluționarea acestora făcându- se în termen de 5 zile lucrătoare.

Documentația pentru elaborarea proiectelor și infomațiilor suplimentare se poate obține de la Primăria Municipiului Săcele, tel. 0268/276164 sau pe website-ul Primăriei Municipiului Săcele www.municipiulsacele.ro.

Prezentul anunț a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI- a, nr. 56 /22.03.2022

Regulament și anexe 

– acțiuni și programe sportive: suma totală: 75 mii lei.  (Regulament  +  Anexe)

– programe, proiecte și acțiuni culturale: suma totală: 75 mii lei. ( Regulament +  Anexe)

– programele cultelor religioase recunoscute de lege în România: suma totală: 150 mii lei.  (Regulament + Anexe)

Prelungire termen finanțări

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia