Home / Administratie / Sedinta ordinara a Consiliului Local Sacele pe 24 iulie

Sedinta ordinara a Consiliului Local Sacele pe 24 iulie

Primăria Municipiului Săcele dispune convocarea ședinței ordinare a Consiliul Local al Municipiului Săcele în  data de 24.07.2014, ora 16,00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele situat în Piaţa Libertăţii nr.17,  în sala de şedinte.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Serviciului Impozite şi Taxe Locale din Primăria Municipiului Săcele în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor.

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încadrării cheltuielilor de personal în plafonul salarial aprobat prin bugetul local – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de departajare pentru acordarea, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de material lemnos pentru foc familiilor nevoiaşe cu domiciliul în Municipiul Săcele şi acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 2 m³/ familie material lemnos pentru foc unui număr de 100 de familii nevoiaşe cu domiciliul în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două unităţi locative sociale în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită conform Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.

5. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Comisiei Tehnice de Circulatie din Municipiul Săcele şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acesteia – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2014 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă CENTRU SATULUNG ETAPA I – SĂCELE – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.

8. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a numitului Grama Ciprian Mihai pentru cota de 50,14/283,06 din terenul cu destinaţie de drum, în suprafaţă de 992,27 mp, înscris în C.F. nr.18 al localităţii Săcele, nr. top. 1432/1/10, nr. cad. 975 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.

9. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 20 m² lemn lucru răşinoase D-nei Zămăcău Elena, cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Rodnei nr. 27- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2014- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II al anului 2014 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.4 – Caietul de Sarcini pentru Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune aprobat prin H.C.L. nr.22/20.02.2014 privind aprobarea Gestiunii Delegate a Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare, a Indicatorilor de performanţă a Studiului de Fundamentare şi a Caietului de Sarcini privind Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contractului-Cadru privind Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Săcele prin Concesiune – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU

14. Diverse.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

One comment

  1. Punctele 12 si 13 sunt FOARTE INTERESANTE! Ar trebui detaliate si prezentate sacelenilor cu toate ciftrele.
    Eu cred ca avem parte de o dedicatie…pariem ca CIBIN S.A. va fi beneficiarul(castigatorul)??

Leave a Reply