Home / Administratie / Sedinta ordinara a Consiliului Local Sacele

Sedinta ordinara a Consiliului Local Sacele

Primarul  Municipiului  Săcele dispune convocarea ședinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele care va avea loc la data de 20.02.2014 ora 16:00  la sediul Primăriei Municipiului Săcele situat în Piaţa Libertăţii nr.17 cu urmatoarea ordine de zi:

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 40 m3 lemn lucru răşinoase
domnului TRANDAFIR VASILE cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Mioriţei nr. 13, judeţul
Braşov – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 30 m3 lemn lucru răşinoase
domnului GÎNDAC VIRGIL cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. Petofi Şandor nr.1, judeţul
Braşov – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanţele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice pentru anul 2014 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
4. Proiect de hotărâre pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local pentru Duţa Viorica – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a 2 unităţi locative ANL situate în Mun. Săcele,
Cartier Ştefan cel Mare, către titularii contractelor de inchiriere – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
6. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele
pentru realizarea serviciilor medicale – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de teren de 10 mp, lânga bl. 20, str. Viitorului în vederea amplasării unui chioşc pentru comercializarea de legume si fructe – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
8. Proiect de hotărâre pentru constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor – iniţiatori Consilieri Locali: MOTOC BOGDAN GEORGE, OBEALĂ RADU, PANAIT BIAN CRISTIAN, POPA MARIUS CRISTIAN, MAGDƠ JÁNOS.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2014 pentru personalul didactic care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei Spitalului Municipal Săcele – iniţiator
PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii
Cantinei de Ajutor Social Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
14. Proiect de hotărâre pentru actualizarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică şi
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acesteia – iniţiator PRIMAR NISTOR
RADU FLOREA.
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.141 din 19.12.2013 privind
închirierea unor spaţii din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor
medicale – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2014 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
17. Diverse.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply