Home / Actual / Sedinţă a Consiliului Local Săcele pe 29 septembrie, orele 16:00

Sedinţă a Consiliului Local Săcele pe 29 septembrie, orele 16:00

Consiliul Local al Municipiului Săcele se întruneste pe 29 septembrie, orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul Proiect al Ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 24 din 25.08.2016 privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 4,8 mst (3 mc)/persoană, lemn de foc pentru încălzirea locuinţelor în perioada de iarnă 2016-2017, unui număr de 39 de veterani de razboi şi văduve de veterani de război din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iulie și  august 2016  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 19.107,28 lei, reprezentând valoarea Studiului de oportunitate pentru execuția obiectivului de investiții „Fabrica de peleți”- iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  4. Proiect de hotărâre privind închirierea a două spații cu destinaţia de cabinete medicale din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Reabilitare iluminat public în Cartierul Movilei din Municipiul Săcele” – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea îndreptării erorii materiale de la art. 1 al Hotărârii de Consiliul Local nr.15 din 28.07.2016 privind aprobarea renunțării la răscumpărarea cabinetului medical deținut de CABINET MEDICAL INDIVIDUAL GOMBAS ANA în Policlinica Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comisiile de recepție a lucrărilor de investiții și reparații din Municipiul Săcele, în calitate de membri specialiști – iniţiator PRIMAR ING.  POPA VIRGIL;
  8. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru selecţia  administratorului S.C. SERVICII SACELENE S.R.L. – inițiator PRIMAR POPA VIRGIL;
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de departajare pentru acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitãţi de material  lemnos  pentru foc, familiilor nevoiase cu domiciliul în Municipiul Sãcele, precum şi acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitãţi de 2 m3 / familie, material lemnos pentru foc, sub formã de ajutor pentru încãlzirea locuinţei, unui numãr de 100 familii nevoiaşe, cu domiciliul în Municipiul Sãcele– inițiator PRIMAR POPA VIRGIL;

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply