Home / Administratie / Sedinta Consiliu Local Sacele – 22 mai 2014

Sedinta Consiliu Local Sacele – 22 mai 2014

Dispune convocarea ședinței ordinare a Consiliului  Local al Municipiului Săcele în  data de 22.05.2014, ora 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele situat în Piaţa Libertăţii nr.17,  în sala de şedinte. 

stema 1PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al D-lui Jitaru Gheorghe – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul 2014, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6 mc lemn foc de persoană pentru un număr de 13 pensionari silvici din cadrul Ocolului Silvic din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini şi a contractului – cadru pentru închirierea, prin licitaţie publică, a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
4. Proiect de hotărâre privind acceptarea cotei de 82.836/1.080.000 din 1080 mp, teren înscris în C.F. nr. 100405 al localităţii Săcele, nr. cad. 100405, ca urmare a renunţării la dreptul de proprietate al numitului Alexe Claudiu – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren situat în Municipiul Săcele, str. Bolnoc nr. 103 şi întocmirea Raportului de evaluare, în vederea vânzării – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Săcele, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii de asistenţă socială şi a Ghidului pentru beneficiarii de servicii de asistenţă socială furnizate de către Cantina de Ajutor Social Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Săcele la Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014), pentru implementarea proiectului «Incluziune Socială Pentru Toţi Membrii Comunităţii» – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal al R.A.G.C.P.S. Săcele, pentru anul 2014 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al R.A.G.C.P.S. Săcele – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a unui cabinet medical situat în Policlinica Municipiului Săcele, însuşirea raportului de evaluare a acestuia şi aprobarea vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a cotei de ½ din cabinetul medical situat în Policlinica Municipiului Săcele, însuşirea raportului de evaluare al acestuia şi aprobarea vânzării conform O.U.G. nr. 68/2008 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă zona Brădet în Municipiul Săcele” – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2014 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
14. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantităţi de 20 mc lemn lucru răşinoase d-nei Aliz Elena, cu domiciliul în Municipiul Săcele, str. George Moroianu nr. 423 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea exerciţiului financiar pe anul 2013 al R.A.G.C.P.S. Săcele – iniţiatori Consilierii locali: BĂLĂŞESCU MARIUS, GÉCZI GELLÉRT, NISTOR HORIA, ONACĂ ION DANIEL, RUGACS CAROL LUDOVIC.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 19/20.02.2014 pentru actualizarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a acesteia – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
17. Proiect de hotărâre pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local, persoanei juridice S.C. LEFRUMARIN S.R.L. – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului anual de execuţie bugetară pe anul 2013 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA.
19. Diverse.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply