Home / Administratie / Sedinta a Consiliului Local pe 19 martie

Sedinta a Consiliului Local pe 19 martie

Primarul  Municipiului  Săcele,  având în vedere dispoziţiile art.39 alin. (1), alin. (3); ale art. 68 alin. (1); ale art. 115 alin. (1) lit. a) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare dispune convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele în  data de 19.03.2015, ora 14:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă Construire locuinţe şi funcţiuni complementare – str. Mercur (DE64), extravilan Săcele- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  • Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 2015  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în alta localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a două unităţi locative A.N.L.  situate în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularii contractelor de închiriere- iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
  • Proiect de hotărâre privind Acordul de principiu în vederea obţinerii titlului de Parc industrial de către S.C. Electroprecizia S.A. – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA;
  • Proiect de hotărâre pentru  aprobarea exerciţiului financiar, a situaţiei realizării investiţiilor şi a repărtizării profitului net pe anul 2014 al R.P.L.P. Săcele R.A. – iniţiatori  consilieri locali: BĂLĂŞESCU MARIUS, ONACA ION DANIEL, RUGACS CAROL LUDOVIC, NISTOR HORIA, GÉCZI GELLÉRT ;
  • Proiect de hotărâre pentru  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  şi a Programului de investiţii pe anul 2015 ale R.P.L.P. Săcele R.A. – iniţiatori  consilieri locali: BĂLĂŞESCU MARIUS, ONACA ION DANIEL,RUGACS CAROL LUDOVIC, NISTOR HORIA, GÉCZI GELLÉRT;
  • Proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafeţe de teren de 1.640 mp situate  în zona Brădet, în vederea extinderii construcţiei existente – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU  FLOREA
  • Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit,  a unei cantităţi de 24 metri steri lemn foc fag,  pentru Casa Creştină „Csangó Ház” pe durata sezonului rece 2015-2016 – iniţiator PRIMAR NISTOR  RADU  FLOREA;

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply