Home / Administratie / Şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Săcele, în data de 30.07.2015

Şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Săcele, în data de 30.07.2015

Primarul  Municipiului  Săcele dispune convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele, în  data de 30.07.2015 orele 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI:

  • Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2015  pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care își desfășoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reședință – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  • Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2015 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  • Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L.   40 din 19.03.2015, privind concesionarea unei suprafețe de teren de 1640 mp, situat în  zona Brădet, în vederea extinderii construcției existente – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  • Proiect de hotărâre pentru  aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  • Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 80/21.05.2015 privind darea în administrare a sediului din Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 111, înscris în C.F. nr. 100160 Săcele, sub nr. top. 211/1, construcții și teren în suprafață de 4.497 mp, către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele – R.A.  –  iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;
  • Proiect de hotărâre privind  aprobarea Caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică a unității locative situate în Municipiul Săcele, Cart. Ștefan cel Mare, bl. 44, sc. B, ap. 3 – iniţiator PRIMAR NISTOR RADU FLOREA;

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply