Home / Actual / Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele angajează 3 pădurari

Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele angajează 3 pădurari

Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A., având sediul în Mun. Săcele, P-ţa Libertăţii, nr. 17, organizează concurs/examen pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a 3 posturi de pădurar vacante, în cadrul R.P.L.P. Săcele R.A.

Concursul/examenul va avea loc la punctul de lucru din Mun. Săcele, str. Fagului, nr. 46, judeţul Braşov, în data de 05.09.2023, ora 10.00 – proba scrisă şi ora 13.00 – interviu (proba orală).

BENEFICII ACORDATE PENTRU POSTUL DE PĂDURAR:
– salariu de încadrare de 1,5 ori salariul minim pe economie, la care se adaugă sporul de vechime, indemnizaţia pentru gradul profesional, sporul de risc în cuantum de 25% din salariul de încadrare; tichete de masă;
–  tichete de vacanţă;
– abonament medical privat; asigurare de sănătate privată;
– cursuri de perfecţionare; echipament de protecţie;
–  uniformă de serviciu;
– cotă lunară de carburant pentru auto propriu de minim 60 l/lună pentru asigurarea desfăşurării activităţii în canton;
–  decontarea o dată pe an a cheltuielilor de reparaţii auto propriu în suma de 2202 lei.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
1. Studii obligatorii: Liceul silvic; Şcoala Profesională – profil silvic; Curs calificare pădurar.
2. Documentele care vor fi solicitate pentru înscriere sunt:
a) cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii de a participa la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant anunţat;  
b) curriculum vitae;
c) diplomă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (original şi copie);
d) adeverinţă privind vechimea în muncă (dacă este cazul);
e) certificat de cazier judiciar;
f) carte (buletin) de identitate (original şi copie);
g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare.

Dosarul de înscriere în vederea participării la concurs/examen se depune în termen de 7 (şapte) zile calendaristice de la data apariţiei anunţului, la punctul de lucru al R.P.L.P. Săcele R.A. din Săcele, str. Fagului, nr. 46, judeţul Braşov.

Detalii referitoare la modul de desfăşurare al concursului/examenului, condiţii de participare, termenul de depunere al dosarelor de înscriere precum şi bibliografia aferentă vor fi afişate la avizierul R.P.L.P. Săcele R.A. de la punctul său de lucru mai sus menţionat şi pe site-ul Regiei – www.rplpsacele.ro.

Persoana de contact d-na Ghiurea Marinela, telefon 0749086677. 

Eveniment rutier cu consecințe grave, aproape de Săcele – Saceleanul

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia