Home / Actual / RAT Brasov vine cu informații complete despre abonamentele elevilor

RAT Brasov vine cu informații complete despre abonamentele elevilor

RATBV aduce la cunoștința clienților săi faptul că Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov (AMDDTPBv) a emis Decizia prin care a aprobat modalitățile de acordare a abonamentelor de transport pentru elevi și studenți, în conformitate cu HG nr. 810/08.09.2023, privind aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi.

Astfel, de la 1 octombrie, se acordă gratuitate la serviciul public de transport local, inclusiv metropolitan, elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat. Potrivit Deciziei Consiliului Director al AMDDTPBv se disting patru situații aplicabile elevilor:

🚌 – elevii cu domiciliul/reședința în Municipiul Brașov, înmatriculați în cadrul unităților de învățământ cu sediul în Municipiul Brașov, beneficiază gratuit pe raza teritorial administrativă a Municipiului Brașov de ”Abonament lunar URBAN” valabil pe traseele de transport public local din Municipiul Brașov;

🚎 – elevii cu domiciliul /reședința în UAT-urile membre al AMDDTPBv (mai puțin UAT Municipiul Brașov), înmatriculați în cadrul unităților de învățământ cu sediul în UAT-ul de domiciliu/reședință sau în unul din UAT-urile membre cu excepția Municipiului Brașov, beneficiază gratuit de ”Abonament lunar PERIURBAN” valabil pe traseele de transport public local din UAT-ul respectiv;

🚌 – elevii cu domiciliul/reședința în UAT-urile membre al AMDDTPBv (mai puțin UAT Municipiul Brașov), înmatriculați la o unitate de învățământ cu sediul în Municipiul Brașov sau elevii cu domiciliul/reședința în Municipiul Brașov, înmatriculați în cadrul unităților de învățământ cu sediul în UAT-urile membre al AMDDTPBv, beneficiază gratuit de ”Abonament lunar METROPOLITAN”, valabil pe traseele de transport public local din Zona Metropolitană Brașov;

🚎 – elevii cu domiciliul/reședința în orice alt UAT situat în afara limitelor AMDDTPBv, înmatriculați la o unitate deî nvățământ cu sediul într-un UAT membru al AMDDTPBv, în baza unei declarații pe propria răspundere, beneficiază gratuit de un singur titlu de călătorie ”Abonament lunar URBAN”, ”Abonament lunar PERIURBAN” sau ”Abonament lunar METROPOLITAN”, după caz, valabil pe traseele de transport public local din UAT-ul respectiv/pe traseele de transport public local din Zona Metropolitană, dacă utilizează și transportul public local pe traseul de la domiciliu la școală.

Pentru a beneficia de unul dintre aceste tipuri de abonament gratuit, lunar, încărcat pe un card de transport personalizat și netransmisibil, elevii vor solicita emiterea/încărcarea acestuia la centrele de vânzare RATBV, prezentând următoarele documente:

 – carnetul de elev, completat cu toate datele la zi, vizat prin ștampilă pentru anul școlar în curs, care va avea înscris pe prima filă CNP-ul și domiciliul elevului sau adeverință eliberată de unitatea de învățământ, prin care se atestă faptul că elevul este înscris la cursuri pentru anul școlar în curs;

– cartea de identitate, în original, pentru elevii de peste 14 ani sau certificatul de naștere în copie, pe suport de hârtie, pentru elevii sub 14 ani și CI părinte/reprezentant legal.

În primele 30 de zile de la începerea anului școlar se va accepta eliberarea titlului de călătorie gratuit lunar pentru elevi și în baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar anterior.

Cardul de transport pentru elevi se va emite gratuit elevilor. În caz de pierdere / furt / distrugere a cardului, elevii pot solicita un nou card la centrele RATBV, cu condiția achitării taxei de reemitere card nominal (5 lei).

Reamintim faptul că, la verificarea legalității călătoriei, elevii vor prezenta cardul încărcat și VALIDAT, precum și carnetul de note sau adeverința emisă de școală.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia