Home / Actual / Proiectul „Competențe digitale pentru angajații Electroprecizia”, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară „Locuri de munca pentru toti” a fost finalizat cu succes

Proiectul „Competențe digitale pentru angajații Electroprecizia”, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară „Locuri de munca pentru toti” a fost finalizat cu succes

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3 – Locuri de munca pentru toti

Prioritatea de investiții: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților

Beneficiar: ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL

TITLUL PROIECTULUI: „COMPETENTE DIGITALE PENTRU ANGAJATII ELECTROPRECIZIA”

Contract de finanțare nr. POCU/861/3/12/150627

Cod SMIS: 2014+ 150627

26.01.2023

COMPETENTE DIGITALE PENTRU ANGAJATII ELECTROPRECIZIA

Proiectul „Competente digitale pentru angajatii Electroprecizia”, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară „Locuri de munca pentru toti”, obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților, a avut 2 linii directoare:

  • Program de formare a competenţelor digitale de bază recunoscute la nivel de angajator (competente generale: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea şi gestionarea de documente electronice, competenţe de bază despre hardware, iniţiere în programele de calcul tabelar) pentru 300 angajaţi.
  • Program de formare a competenţelor digitale avansate recunoscute la nivel de angajator (competente dedicate utilizării aplicaţiilor informatice pentru eficientizarea activităţii societatii) pentru 30 angajaţi. Programul a cuprins 1500 de ore formare, trainingul fiind realizat de experți în domeniile: SAP – ERP – planificarea resurselor întreprinderii si digitalizarea / automatizarea proceselor specifice departamentelor financiar, planificare, control financiar, achizitii, vanzari, marketing, cercetare-dezvoltare, IT, logistica, productie, resurse umane.

Grupul țintă a fost format din 330 persoane, angajați ai beneficiarului iar pentru asigurarea principiului de egalitate de șanse, din totalul angajaților încadrați în proiect:

• 26% (85 pesoane) aparțin categoriei de vârstă 55-64 de ani;
• 53% (173 pesoane) au fost de gen feminin.

Proiectul a asigurat activități de informare și conștientizare a angajaților și au fost promovate temele orizontale și secundare (tranziția către o economie cu emisii scăzute de CO2, inovare socială, nediscriminare).

În urma implementării proiectului 300 angajați au finalizat cu succes cursul ”Competente digitale de baza” și 30 angajati au finalizat cu succes cursul ”Competente digitale avansate”. Participanții la programele de formare organizate prin proiectul “Competente digitale pentru angajatii Electroprecizia” au primit diplome de absolvire si certificarea finalizarii cursurilor acestea fiind recunoscute la nivel de angajator.

Adrian Secelean, CEO Electroprecizia SA: „În condițiile unei dezvoltări tehnologice rapide, dobândirea unei poziţii competitive şi păstrarea forţei concurenţiale a companiei necesită o continuă creştere a nivelului de calificare a angajaților noștri. Cele mai importante beneficii ale integrării procesului de digitalizare sunt simplificarea proceselor, reducerea costurilor, eficiența operațională crescută, creșterea veniturilor și măsurarea mai bună a performanțelor companiei”

Adriana Popescu, managerul proiectului: “Angajații companiei rămân prioritatea noastră permanentă. Prin politica de resurse umane pe care o aplicăm și promovăm avem în vedere să asigurăm dezvoltarea continuă a competențelor profesionale ale angajaților. Fiecare angajat contribuie la performanța companiei, competențele lui profesionale sunt diferențiatorul calitativ în asigurarea competitivității pe termen lung”

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman, 2014-2020 și are o valoare totală de 1,646,115.72 lei, din care finanțare nerambursabilă: 754,978,68 lei

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă prin imbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini digitale pentru angajatii Electroprecizia Electrical Motors SRL si isi propune o abordare coerenta a formarii continue a acestora.

Perioada de implementare a proiectului: 27 iulie 2021- 27 ianuarie 2023.

Mai multe detalii despre proiect puteti afla pe website-ul https://www.electroprecizia.ro/electrical-motors/proiecte/

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia