Home / Actual / Procedura de acordare a scutirii impozitului/taxei pe clădiri monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee sau case memoriale.

Procedura de acordare a scutirii impozitului/taxei pe clădiri monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee sau case memoriale.

Pentru anul 2019 scutirile stabilite de consiliul local in conformitate cu prevederile legale se acorda in procent de 50%  numai pentru clădirile rezidentiale care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale.

Aceste scutiri se acorda pe baza de cerere depusa la Primaria Municipiului Sacele si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana in cauza depune documentele justificative prin care atesta situatia respectiva.

Dosarul privind cererea de acordare a reducerii se claseaza daca acesta nu poate fi intocmit in mod complet, respectiv nu cuprinde toate elementele prevazute in prezenta, din motive imputabile solicitantului.

Cererea de acordare a scutirii trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte certificate de conformitate cu originalul:

  • original si copie dupa documente de identitate sau documente de constituire
  • acte care fac dovada proprietatii respectiv extras de carte funciara actualizat (copie contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, certificat de mostenitor)
  • original si copie dupa orice alte documente justificative
  • document care atesta ca imobilul se regaseste in categoria cladirilor monument istoric (emis de Ministerul Culturii).

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia