Home / Actual / Prefectura Brașov anunță măsurile de prevenire a răspândirii virusului gripei aviare

Prefectura Brașov anunță măsurile de prevenire a răspândirii virusului gripei aviare

MĂSURI DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI GRIPEI AVIARE PE RAZA JUDEȚULUI BRAȘOV

Având în vedere:

• notificările privind apariția gripei aviare de înaltă patogenitate;

• Decizia nr. 1 din 07.05.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență – Centrul Național de Combatere a Bolilor, privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 07.05.2021;

• adresa nr.7915/10.05.2021 emisă de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov;

Centrul Local de Combatere a Bolilor (Animale) Brașov a adoptat astăzi Hotărârea nr. 7/2021, privind aprobarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului gripei aviare la păsările domestice, având următoarele prevederi:

■ Art.1 Se aprobă următoarele măsuri pentru prevenirea apariției și răspândirii gripei aviare pe raza județului Brașov:

1. Măsuri întreprinse la nivelul gospodăriilor populației care dețin diferite specii de păsări:

– prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă, și păsările domestice, în special rațele și gâștele, sens în care este interzis accesul tuturor păsărilor domestice la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;

– separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților, a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;

– evitarea, prin toate mijloace, a creșterii păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise, obligatoriu, în spații special amenajate. Atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;

– aplicarea de măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții, prin folosirea încălțămintei diferite în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau prin existența unui amplasament special amenajat pentru dezinfecția încălțămintei;

– interzicerea adăpării păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;

– evitarea intrării mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană (ex. proprietarul exploatației);

– prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și animale de companie;

– acordarea unei atenții sporite riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânate și prelucrate în exploatațiile nonprofesionale sau prin echipamentele (ustensilele) folosite la vânătoare, cât și în cele comerciale care nu aplică măsuri stricte de biosecuritate, inclusiv exploatații tip A;

– suspendarea organizării și desfășurării comerțului ambulant cu păsări pentru o perioadă de 30 de zile pe teritoriul județului Brașov;

– suspendarea activităților comerciale cu păsări vii, pentru o perioadă de 30 de zile, pe teritoriul județului Brașov (de la puii de o zi până la păsări reformă), pentru toate speciile de păsări comercializate prin intermediul mijlocitorilor de afaceri, precum și a altor activități de intermediere, în vederea comercializării directe către crescătorii de păsări din gospodăriile populației. Comercializarea va fi efectuată doar de către fermele comerciale autorizate cu păsări a căror stare de sănătate este atestată;

2. Măsuri aplicate la nivelul magazinelor de vânzare a puilor de o zi:

– se interzice pentru o perioadă de 30 de zile achiziționarea și vânzarea de păsări către populație;

3. Măsuri aplicate la nivelul drumurilor naționale și județene de pe raza județului Brașov:

– vor fi efectuate controale în trafic, în vederea respectării măsurilor dispuse;

4. Măsuri aplicate la nivelul asociațiilor județene de vânătoare de pe raza județului Brașov, Grădina Zoologică și Societatea Ornitologică Română – sucursala Brașov

– intensificarea supravegherii populațiilor de păsări sălbatice, în special a păsărilor de apă, precum și continuarea supravegherii păsărilor moarte sau bolnave și notificarea în regim de urgență a DSVSA Brașov despre exemplarele de păsări descoperite moarte/bolnave;

– luarea tuturor măsurilor de biosecuritate la nivelul Grădinii Zoologice Brașov pentru evitatea contactului direct între păsările captive și eventualele păsări sălbatice care traversează perimetrul;

5. Masuri la nivelul exploatațiilor comerciale autorizate, înregistrate sanitar-veterinar:

– la nivelul exploatațiilor comerciale vor fi revizuite și înăsprite toate măsurile de biosecuritate stipulate în Ordinul Președintelui ANSVSA nr. 21/2018;

– se va acorda o atenție deosebită mișcărilor de personal, păsări, furaj, așternut, intrări-ieșiri vehicule, verificându-se cu atenție proveniența lor și confruntarea cu zonele de restricție sanitar-veterinară, atât în mișcările intracomunitare, cât și naționale.

■ Art.2 Secretariatul CLCB va comunica prezenta hotărâre în regim de urgență către toți membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor (Animale) al județului Brașov.

■ Art.3 Instituția Prefectului-Județul Brașov va comunica în regim de urgență prezenta hotărâre către toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Brașov.

■ Art.4 Comitetele Locale pentru Situații de Urgență din unitățile administrativ-teritoriale din județul Brașov vor proceda cu celeritate la informarea persoanelor fizice/juridice, autorităților și instituților publice cu privire la măsurile dispuse în prezenta hotărâre.

■ Art.5 Prezenta hotărâre se va publica pe site-ul oficial al tuturor unităților administrativ-teritoriale din județul Brașov.

Hotărârea nr. 7 a Centrului Local de Combatere a Bolilor (Animale) Brașov este disponibilă aici:

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia