Home / Actual / Lista completă! 15 posturi disponibile la Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav

Lista completă! 15 posturi disponibile la Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA a publicat pe site-ul www.brasovairport.ro anunţurile privind organizarea a trei concursuri pentru ocuparea unui total de 15 posturi vacante, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

Depunerea dosarelor şi concursurile propriu-zise se vor desfăşura la sediul RA „AIBG” din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, județul Brașov.

Sunt căutaţi candidaţi pentru următoarele posturi:

✈ 2 posturi de Inspector siguranță operațională gradul II, la Direcția Tehnică Operațională – Compartimentul Siguranță și Coordonare Operațională

🔷 Condiţii specifice: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor și/sau raport REVISAL; permis de conducere categoria B; cunoștințe de limba engleză de nivel mediu.

👉 Alte condiții:

– memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare; rezistență la efort fizic intens;

– disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program (program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură 12/24 – 12/48 și chiar în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;

– fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română; capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit; respect pentru autoritate și ierarhie, asumarea responsabilităților, vigilență, capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;

– cunoștinţe operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).

‼ Anunţul de concurs, bibliografia, formularul de înscriere, fişa candidatului, adeverinţa, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii candidaţi sunt disponibile accesând linkul: https://brasovairport.ro/concurs-de-recrutare-2-posturi…/

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, eliminatorii: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă (test grilă) şi interviul.

🛫🛫🛫 Calendarul de desfăşurare a concursului:

– depunerea dosarelor: 10-16.10.2023, ora 15:00, la Compartimentul Juridic, Guvernanță Corporativă, Resurse Umane, al Regiei, din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35;

– selecţia dosarelor: 17-18.10.2023;

– afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;

– termenul de depunere contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– proba scrisă: 24.10.2023, ora 11:00;

– afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

– afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– afişarea rezultatelor finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

🛬🛬🛬 În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs începând cu data de 10.10.2023 până în data de 16.10.2023, ora 15:00, la sediul Regiei Autonome „AIBG” din Ghimbav, Str. Herman Oberth nr. 35, județul Brașov, la secretarul comisiei de concurs, Belu Gabriela, Inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Juridic, Guvernanță Corporativă, Resurse Umane, al Regiei, de luni până joi între orele 8:00-15:00 și vineri între orele 8:00-13:00, email: [email protected]

Conducerea Regiei Autonome „AIBG” va face angajări şi pe următoarele posturi:

✈ 2 posturi de Agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu, în cadrul Direcției Tehnice Operaționale – Serviciul Salvare și Stingere Incendii

🔷 Condiţii specifice: studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat; permis de conducere categoria B; vechime în muncă de minimum 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă, și/sau raport REVISAL; constitue un avantaj deținerea unui certificat de servant pompier.

✈ 5 posturi de Conducător autospecială PSI, în cadrul Direcției Tehnice Operaționale – Serviciul Salvare și Stingere Incendii

🔷 Condiţii specifice: studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat; permis de conducere categoriile B și C; vechime în muncă de minimum 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă, și/sau raport REVISAL.

👉 Alte condiții pentru ocuparea celor 7 posturi:

– memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare; rezistență la efort fizic intens;

– disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program: program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură 12/24 – 12/48 și chiar în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;

– fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română; capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit; respect pentru autoritate și ierarhie; asumarea responsabilităților, vigilență, capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual.

‼ Anunţul de concurs, bibliografia, formularul de înscriere, fişa candidatului, adeverinţa, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii candidaţi sunt disponibile accesând linkul: https://brasovairport.ro/concurs-de-recrutare-7-posturi…/

Concursul se va desfăşura în patru etape succesive, eliminatorii: selecţia dosarelor de înscriere, proba sportivă, proba scrisă (test grilă) şi interviul.

Alte poziţii din organigrama Aeroportului Braşov care urmează să fie ocupate prin concurs sunt:

✈ 4 posturi de Agent de securitate aeroportuară, gradul I, la Serviciul Securitate Aeroportuară / Probleme Speciale – Documente Clasificate, Compartimentul Securitate Aeroportuară

🔷 Condiţii specifice: studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă de minimum 3 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință de vechime în muncă/REVISAL; cunoștințe de limba engleză de nivel mediu.

✈ 2 posturi de Agent de securitate aeroportuară, gradul IA (dispecerat), la Serviciul Securitate Aeroportuară / Probleme Speciale – Documente Clasificate, Compartimentul Securitate Aeroportuară

🔷 Condiţii specifice: studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință de vechime în muncă/REVISAL; cunoștințe de limba engleză de nivel mediu.

👉 Alte condiții pentru ocuparea celor 6 posturi:

– memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare; rezistență la efort fizic intens;

– disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program: program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură 12/24 – 12/48 și chiar în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;

– fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română; capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit; respect pentru autoritate și ierarhie; asumarea responsabilităților, vigilență; capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;

– cunoștinte operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).

‼ Anunţul de concurs, bibliografia, formularul de înscriere, fişa candidatului, adeverinţa, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii candidaţi sunt disponibile accesând linkul: https://brasovairport.ro/concurs-de-recrutare-6-posturi…/

Concursul se va desfăşura în patru etape succesive, eliminatorii: selecţia dosarelor de înscriere, probă sportivă, proba scrisă şi interviul.

🛫🛫🛫 Calendarul desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor de Agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu (2 posturi) şi Conducător autospecială PSI (5 posturi) coincide cu cel privind ocuparea posturilor de Agent de securitate aeroportuară gradul I (4 posturi) şi Agent de securitate aeroportuară gradul IA (2 posturi), şi este următorul:

– depunerea dosarelor: 10-16.10.2023, ora 15:00, la Compartimentul Juridic, Guvernanță Corporativă, Resurse Umane, al Regiei, din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35;

– selecţia dosarelor: 17-18.10.2023;

– afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;

– termenul de depunere a contestaţiilor în urmq selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– proba practică (sportivă): 23.10.2023;

– proba scrisă: 25.10.2023, ora 11:00, respectiv ora 13:00;

– afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– interviu: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

– afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– afişarea rezultatelor finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

🛬🛬🛬 În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs începând cu data de 10.10.2023 până în data de 16.10.2023, ora 15:00, la sediul Regiei, Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, jud. Brașov, la secretarul comisiei de concurs, Belu Gabriela, Inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Juridic, Guvernanță Corporativă, Resurse Umane, din cadrul Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav” RA, de luni până joi între orele 8:00-15:00 și vineri între orele 8:00-13:00, email: [email protected]

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia