Home / Actual / Programul privind casarea autovehiculelor uzate: Săcelenii înscriși pot depune documentele la Primărie
foto cu caracter informativ

Programul privind casarea autovehiculelor uzate: Săcelenii înscriși pot depune documentele la Primărie

Persoanele fizice care s-au înscris în aplicația informatică publicată pe pagina de internet a Administrației Fondului pentru Mediu (https://www.afm.ro – Programe de finanțare- Program Casarea autovehiculelor uzate- Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Săcele) pot depune în perioada  11.10.2023- 20.10.2023 la Primăria Municipiului Săcele documentele necesare pentru stabilirea criteriilor de eligibilitate și a condițiilor impuse în Ghidul de finanțare, aprobat prin Ordinul nr. 2261/2022, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Cerere de înscriere în Program, înregistrată la compartimentul Registratura din Primăria Municipiului Săcele;
 2. Cartea de identitate a solicitantului;
 3. Cartea de identitate a autovehiculului;
 4. Certificat de înmatriculare pentru autovehicul;
 5. Certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Săcele, care să ateste faptul că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local;
 6. Certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste faptul că titularul nu este înregistrat cu obligații   restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat.
 7. Declarația pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de proprietar/ coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât și pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024- în situaţia în care solicitantul de finanţare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
 8. Acordul scris  al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului, dacă autovehiculul uzat este deținut în coproprietate.

Procedura interna de implementare a programului privind casarea autovehiculelor uzate la nivelul U.A.T. Municipiul Sacele

Atenție! Casarea și radierea din circulație a autovehiculului uzat se realizează ULTERIOR semnării contractului de finanțare cu U.A.T. Municipiul Săcele

Criterii de eligibilitate

Ghidul de finanțare, aprobat prin Ordinul nr. 2261/2022, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Articolul 9- Criterii de eligibilitate a solicitantului de finanţare.

Este considerat eligibil solicitantul de finanţare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului;
 2. deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT delegat, cu excepţia persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
 3. nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
 4. nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;
 5.  nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 6.  se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 7. se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.
 8. În situaţia în care solicitantul de finanţare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declaraţia pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât şi pentru proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.
 9. În situaţia în care autovehiculul uzat este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare va depune la delegat şi acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.
 10. Articolul 10- Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat.

 Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1.  este înregistrat în evidenţele fiscale ale delegatului;
 2.  la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;
 3.  are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;
 4.  conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia