Home / Business / Lansarea proiectului ” Calificarea angajaților – premisa pentru stabilitate profesionala”

Lansarea proiectului ” Calificarea angajaților – premisa pentru stabilitate profesionala”

S.C. ULTRA SECURITY S.R.L., în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi, S.C. First Job School S.R.L. și Centro de Estudios Infer S.L., anunță lansarea proiectului „Calificarea angajaților – premisă pentru stabilitate profesională”, POSDRU/164/2.3/S/135914, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “INVESTEȘTE ÎN OAMENI!”.

Conferinţa de lansare a proiectului „Calificarea angajaților – premisă pentru stabilitate profesională”, POSDRU/164/2.3/S/135914, va avea loc în data de 31.07.2014, ora 16.00, în sala de conferințe “Europa” a Hotelului “Aro Palace”, Bdl. Eroilor, nr. 27, Mun. Braşov.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă conlucrarea în parteneriat transnaţional în vederea corelării programelor de formare profesională continuă de calificare/recalificare a angajaţilor din Regiunea Centru şi Sud-Vest Oltenia cu o piaţă a muncii modernă şi flexibilă, prin facilitarea accesului la servicii de consiliere şi orientare profesională pentru 2.000 angajaţi şi prin participarea la programe de FPC în vederea calificării sau recalificării a 1.800 persoane angajate pe piaţa muncii.

Principalele servicii oferite în cadrul proiectului sunt următoarele:

  • Servicii de consiliere și orientare profesională
  • Formare profesională continuă: cursuri de calificare

Principalele rezultate ce se vor obţine prin implementarea acestui proiect sunt:

  • 2000 de angajați vor beneficia de servicii de consiliere/orientare – formare profesională continuă pentru orientarea optimă în ceea ce privește traseul profesional și pentru creşterea accesibilităţii acestora pe o piaţă a muncii în continuă schimbare şi adaptare la profesii specific cerute, din care 1000 vor fi femei;
  • 18 programe de calificare/recalificare de formare profesională continuă se vor autoriza deoarece diversificarea ofertei de programe va asigura pe termen lung oportunităţi sporite de învăţare oferite angajaţilor şi nu numai, care vin în întâmpinarea nevoilor de schimbare a pieţei muncii şi a societăţii în ansamblu;
  • 1800 de angajați vor participa la programele de formare profesională continuă (calificare şi recalificare) pentru creșterea nivelului de pregătire profesională și sporirea șanselor de menținere pe termen lung a unui loc de muncă sau de avansare în carieră, din care 900 vor fi femei;
  • 1530 de persoane de participanți la instruire vor fi certificaţi -formare profesională continuă;
  • 1240 de participanți la instruire vor fi angajați necalificați pentru domeniul în care lucrează sau cu nivel scăzut de calificare;
  • Se va înfiinţa o reţea partenerială transnaţională care va contribui la sprijinirea participării angajaţilor la programe de FPC, prin implicarea pe termen lung a actorilor naţionali şi europeni interesaţi de formarea eficienţa pe parcursul vieţii profesionale a adulţilor.

Acest proiect contribuie la facilitarea accesului şi participării angajaţilor la programe de formare profesională continuă calificare şi/sau recalificare, prin servicii adiacente de orientare şi consiliere profesională adecvată și la creşterea competenţei profesionale a angajaţilor, cu ţintă directă către obţinerea unei calificări complete, în special pentru angajaţii necalificaţi pentru domeniul în care lucrează sau cu nivel scăzut de calificare, cu efect pe termen lung privind creşterea nivelului de pregătire profesională, direct răspunzător de sporirea şanselor de menţinere pe termen lung a unui loc de muncă sau de avansare în carieră.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la:

S.C. Ultra Security S.R.L. – Str. Hărmanului, nr. 50, sc. B, ap.4, Mun. Brașov, Jud. Brașov

Telefon: 0268-310958, 0760.816.652 ; e-mail: [email protected]

Persoana de contact: Oana Zăinescu – expert comunicare și diseminare

Calificarea angajatilor Logo CNDIPT-OIPOSDRU

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply