Home / Administratie / Job-uri disponibile in administratia publica locala

Job-uri disponibile in administratia publica locala

Primăria municipiului Săcele scoate la concurs următoarele două posturi:

I. Referent, clasa III, grad profesional superior. În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele, cu sediul în Săcele, Judeţul Braşov, Str. P-ţa Libertăţii, nr. 17 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior la Serviciul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Direcţiei Economice.

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

b)  Condiţii specifice:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii medii economice absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor –  9 ani;
 • cunoştinţe operare calculator nivel mediu;

Concursul  constă în următoarele etape;

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisă se va susţine în data de 28.10.2013 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 •  interviul se va susţine în data de 30.10.2013 ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;

II. Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal. Potrivit prevederilor Legii nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art.43 alin.1 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea  normelor privind organizarea  şi  dezvoltarea  carierei  funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează  concurs în vederea  ocuparii funcţiei publice de execuţie vacantă temporară de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru din cadrul Direcţiei Urbanism .

   a) Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

b)  Conditii specifice :

 • studii superioare juridice de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime în specialitatea studiilor –  5 ani;
 • cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu;

Concursul  constă în următoarele etape :

 • selecţia dosarelor;
 • proba scrisă se va susţine în data de 29.10.2013 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele;
 • interviul se va susţine în data de 31.10.2013 ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele ;

Bibliografia necesară concursului poate fi găsită pe site-ul primăriei: www.municipiulsăcele.ro

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply