Home / Administratie / Job la Primaria Sacele – Biroul Urbanism

Job la Primaria Sacele – Biroul Urbanism

Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, str. Piaţa Libertăţii nr.17, organizează concurs,  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal la Biroul Urbanism, Patrimoniu din cadrul Direcţiei Urbanism.

 1.INSPECTOR, clasă I, grad profesional principal;

a) Condiţii generale de participare : candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

b)  Condiţii specifice :

 • studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţa în domeniul construcţiilor industriale şi civile, arhitectură urbanism,  sau ramura inginerie civilă
 • vechime în specialitatea studiilor –  5 ani
 • cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu
 • Concursul  constă în urmatoarele etape :
 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă se va susţine în data de 18.02.2015 ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele ,
 • interviul se va susţine în data de 20.02.2015 ora 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Săcele .

Dosarele  de înscriere se  pot depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului,  la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

Bibliografie:

 1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărîrea 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 6. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificarile  ulterioare, Cartea a III a despre bunuri, titlul I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII;
 7. Hotărîrea nr. 273/1994  privind  aprobarea  Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 7/1996  cadastrului şi a publicităţii imobiliare republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;
 9. Hotărârea nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply