Home / Actual / Gunoiul se scumpeşte la Săcele

Gunoiul se scumpeşte la Săcele

În urma Hotărârii de Consiliu Local nr. 174 din 17 decembrie 2015, privind actualizarea tarifelor prevăzute de Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Săcele cu indicele de inflaţie de 5,19 %, gunoiul menajer (şi nu numai acesta) a devenit mai scump la Săcele.

Astfel, tarifele se modifică în sus pentru următoarele servicii:

Colectare, încarcat, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere şi asimilabile va fi de 48,31 lei/mc+TVA, faţă de 45,92 lei/mc.

Colectare, încărcat, transportul şi depozitarea deşeurilor biodegradabile va fi de 11,54 lei/mc+TVA, faţă de 10,97 lei/mc.

Colectare, încărcat, transportul şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi reamenajări va fi de 16,92 lei/mc+TVA, faţă de 16,09 lei/mc.

Chiriile pentru recipiente, respectiv 50 lei/buc/luna+TVA pentru containerele de 4 mc şi 33 lei/luna/buc+TVA pentru cele de 1,1 mc rămân neschimbate.

Ciprian Sterpu

Leave a Reply