Home / Actual / Construcții: Cuantumul amenzilor va fi majorat

Construcții: Cuantumul amenzilor va fi majorat

Cuantumul amenzilor aplicate în construcții pentru încălcarea diferitelor reguli va fi majorat, atât pentru constructori, cât și pentru directori din primării, cu până la de 50 de ori, prin schimbarea regulilor aplicate în ultimii 25 de ani. Guvernul a redactat un document, prezentat acum de Profit.ro, prin care vrea să întărească disciplina în urbanism și autorizarea construcțiilor.

Documentul pregătit de Guvern va schimba Legea actuală de autorizare a executării lucrărilor de construcții, aplicată din 1991, în principal prin creșterea semnificativă a cuantumului amenzilor aplicate pentru încălcarea normelor legale privind urbanismul și autorizarea executării construcțiilor.

Astfel, dacă pentru refuzul instituțiilor publice de a furniza informații care, prin natura lor, sunt publice, pentru desfășurarea corespunzătoare a activității de amenajare a teritoriului și de urbanism este astăzi aplicată o amendă cuprinsă între 1.000 de lei și 3.000 de lei, cuantumul acesteia va fi fixat la o singură sumă, dar de 50 de ori mai mare decât limita minimă actuală, și anume 50.000 de lei. Aceeași amendă de 50.000 de lei va fi aplicată și pentru semnarea de documentații care conțin date eronate, dacă nu intră sub incidența legii penale, faptă amendată astăzi cu 1.000 de lei-9.000 de lei.

 De asemenea, dacă, astăzi, pentru avizarea și aprobarea de documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism semnate de alte persoane decât cele stabilite prin lege este dispusă o amendă de 1.000 de lei – 9.000 de lei, limitele acesteia vor fi ridicate la 10.000 de lei – 25.000 de lei.

Amenzi mai mari vor fi introduse și pentru investitorii și executanții care efectuează sau desființează, total sau parțial, fără autorizație diferite lucrări, pentru aceștia limita minimă a amenzii urmând să crească de la 1.000 de lei la 20.000 de lei, în schimb limita maximă a contravenției urmând să fie redusă la jumătate, de la 100.000 de lei la 50.000 de lei.

Citeste si despre ce autorizatii s-ar putea obtine online

Pentru împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control sau prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate, intervalul de amendă va urca de la 3.000 de lei – 10.000 de lei la 50.000 de lei – 100.000 de lei.

Aprobarea furnizării de utilități urbane, ca urmare a executării de lucrări de branșamente și racorduri la rețele pentru construcții noi neautorizate, va atrage o amendă majorată de la 10.000 de lei la 50.000 de lei, iar menținerea construcțiilor sau lucrărilor după expirarea termenului prevăzut prin autorizație, prin neaducerea terenului la starea inițială de către investitor după terminarea lucrărilor și nerealizarea lucrărilor de curățare, amenajare ori degajare a amplasamentului odată cu încheierea lucrărilor de bază, nu va mai presupune o amendă de 3.000 de lei – 10.000 de lei, ci de 10.000 de lei – 100.000 de lei.

Citeste si despre juniorii de la FC Precizia Sacele si calificarea lor

Pentru neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevăzut sau emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, precum și pentru emiterea de autorizații de construire/desființare în baza unor documentații incomplete, fără avize și acorduri legale necesare, amenda minimă va fi păstrată la 5.000 de lei, în schimb cea maximă va urca de la 30.000 de lei la 50.000 de lei.

Neorganizarea și neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea și executarea lucrărilor de construcții de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor județene și al primăriilor, în unitățile lor administrativ-teritoriale, precum și neurmărirea modului de îndeplinire a măsurilor dispuse de către Inspectoratul de Stat în Construcții va genera amenzi mai mari, de la 1.000 de lei – 5.000 de lei astăzi la 10.000 de lei – 50.000 de lei.

Refuzul nejustificat sau obstrucționarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanților firmelor la documentațiile de urbanism gestionate de administrațiile publice locale va presupune o amendă majorată de la 2.000 de lei în prezent la 20.000 de lei.

În același timp, neanunțarea datei începerii unei lucrări de construcții autorizate va atrage o amendă dublată, de la 1.000 de lei astăzi la 2.000 de lei.

Citeste si despre transformarea de la RAGCPS Sacele

Suplimentar acestor amenzi, Guvernul va stabili că toți emitenții de avize au obligația să primească documentațiile de avizare în format electronic, condiționată de semnarea digitală de către specialiști. În aceste sens, în termen de 3 ani, toate autoritatile administrației publice vor fi obligate să permită primirea tuturor documentațiilor pentru emiterea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire în format electronic, online, prin intermediul portalului aferent punctului de contact unic electronic http://www.edirect.e-guvernare.ro/.

sursa: profit.ro

Dacă îți place să fii bine informat, te așteptăm în cea mai mare și activă comunitate online din Săcele pe pagina Saceleanul.ro și pe grupul Orașul Săcele.

Farmacia Precizia

Leave a Reply